35 forslag til debat

De fremsendte kongresforslag rummede indholdsmæssigt alt fra visioner om et bedre arbejdsmiljø til, hvordan man skal forholde sig, når der mangler suppleanter i en kredsbestyrelse.
Foto: Søren Svendsen

I alt skulle de delegerede i løbet af kongressen forholde sig til 35 fremsendte forslag. De mange forslag og den store debatlyst krævede derfor dirigenter, som myndigt, men respektfuldt kunne sikre, at alle tidsterminer blev overholdt. Det lykkedes.

Blandt de vigtigste kongresforslag var vedtagelsen om, at Dansk Sygeplejeråd skal påbegynde arbejdet med en ny vision og et nyt værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd.

Hovedbestyrelsen skal nu sætte sig i spidsen for "en involverende proces med alle relevante parter omkring udarbejdelse af en ny vision og værdigrundlag med fremtidsrettede og attråværdige sigtepunkter, der sikrer sammenhæng til formål og de politiske pejlemærker, så vi i Dansk Sygeplejeråd kan samles om en fælles klar ambition, der kan være med til at begejstre og engagere medlemmerne."

Arbejd for ligestilling

To kongresforslag berørte emnet ligestilling og kønsneutralitet i bl.a. titler. Debatten blev nok kongressens længste og mest følelsesladede, og den måtte afbrydes flere gange af pauser, hvor delegerede udarbejdede ændringsforslag til de stillede forslag. Enden på den lange drøftelse blev vedtagelsen af et ændringsforslag, hvis indhold tilsagde hovedbestyrelsen at "forpligte sig til at arbejde aktivt for ligestilling".

Færre officielle samlinger

Endelig førte vedtagelsen af to kongresforslag til, at der fremover skal holdes ordinær kongres hvert fjerde år – mod hidtil hvert andet år – og generalforsamlingerne i de fem kredse skal fremover kun holdes hvert andet år.

I disse to beslutninger ligger, at der vil være plads til en eller flere temakongresser i den fireårige kongresperiode og også et større kredsmøde i den nu toårige periode mellem generalforsamlingerne.

Samtlige stillede kongresforslag og behandlingen af dem kan læses på www.dsr.dk/kongres2018

Kongres 2018

Læs i dette nummer af Sygeplejersken om Kongres 2018

Reportagen i Sygeplejersken fra Kongres 2018 er sammenskrevet på baggrund af artiklerne bragt under kongressen på www.dsr.dk/kongres2018

Reportage: Susanne Bloch Kjeldsen, Ditte-Marie Runge og Michael Bech.
Sammenskrevet af Henrik Boesen.
Foto: Søren Svendsen

 

Emneord: 
Arbejdsmiljø