Vi er hinandens arbejdsmiljø

Fællesskabet har ansvar for den enkeltes trivsel på arbejdspladsen. Det blev en af konklusionerne ved temadebatten om arbejdsmiljø.

"Vi har alle et ansvar for hinandens arbejdsmiljø." Det slog næstformand Dorte Steenberg fast, da hun åbnede kongressens temadebat om arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds holdningspapirer om arbejdsmiljø fra 2017 blev det diskuteret, hvordan arbejdsmiljøet kan fremmes.

kongres_3
Dansk Sygeplejeråd vil fremadrettet kæmpe for retten til et godt arbejdsmiljø, fastslog næstformand Dorte Steenberg
Foto: Søren Svendsen
Som indspark fik de delegerede gode råd fra tre eksperter: Klaus T. Nielsen, professor på RUC, Kurt Jacobsen, professor på CBS, samt arbejdsmiljøforsker fra Team Arbejdsliv, Karen Albertsen. De tre eksperter fortalte bl.a., at fagligheden er særlig vigtig for sygeplejerskerne, fordi de ofte føler sig mindre anerkendte i forhold til lægernes alment anerkendte faglighed. En pointe var også, at arbejdsmiljø ofte er svært at få øje på:

"Dårligt psykisk arbejdsmiljø er usynligt, og derfor er det vanskeligt at have med at gøre. Det er afgørende, at det bliver noget, man kan tale åbent om. Den enkelte skal turde stå frem med sine problemer, og fællesskabet, herunder ledelsen, skal være villig til at lytte," sagde Kurt Jacobsen.

Dorte Steenberg sluttede med at sige, at Dansk Sygeplejeråd fremadrettet vil kæmpe for retten til et godt arbejdsmiljø. Hun slog samtidig fast, at sygeplejerskerne også skal have ret til et meningsfyldt privatliv.

"Der skal være plads til, at man kan leve et liv ved siden af arbejdet, så man ikke bare kommer hjem fra arbejdet og sidder og stirrer ind i væggen, fordi man er helt slidt op. Vi skal finde en måde at tale om stress på, så det ikke bliver et individuelt problem, men et problem, vi skal finde fælles løsninger på," sagde Dorte Steenberg.

Kongres 2018

Læs i dette nummer af Sygeplejersken om Kongres 2018

Reportagen i Sygeplejersken fra Kongres 2018 er sammenskrevet på baggrund af artiklerne bragt under kongressen på www.dsr.dk/kongres2018

Reportage: Susanne Bloch Kjeldsen, Ditte-Marie Runge og Michael Bech.
Sammenskrevet af Henrik Boesen.
Foto: Søren Svendsen

Emneord: 
Arbejdsmiljø