Fokus på fællesskaber, arbejdsmiljø og nye roller

Tre fokusområder dannede rygraden for Kongres 2018. De tre områder er samtidig pejlemærker for hovedbestyrelsens arbejde i den kommende kongresperiode.

I oplægget til Kongres 2018 hed det: "Kongressens slogan er velvalgt: Sygeplejersker er stolte – stolte af vores fag og vores faglighed. Sygeplejersker er stærke – vi holder ud, holder i hånden og har mod og vilje til at tage fat, når det gælder. Vi er stærke individer hver især, men bevidste om, at sammen er vi stærkest. Sidst, men ikke mindst, er vi sygeplejersker – sygeplejersker af hjertet."

Oplægget dannede baggrund for tre temadrøftelser med overskrifterne "Samme værdier – nye roller", "Fra holdning til handling – et sikkert og sundt arbejdsmiljø" samt "Handlekraftige fællesskaber".

Behov for bedre sammenhæng

Temaet "Samme værdier – nye roller" blev et hovedspring direkte ud i debatten om en presset sundhedssektor og sygeplejerskers nye roller i et sundhedsvæsen under forandring.

De to indbudte gæster, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Karin Friis Bach (R), og medlem af KL’s sundheds- og ældreudvalg, Pernille Beckmann (V), var i åben debat-clinch med formand Grete Christensen. Med journalist Nynne Bjerre Christensen som moderator diskuterede de den voldsomme udvikling i et sundhedsvæsen, hvor der er stort behov for en bedre sammenhæng og en mere tydelig retning i det tværgående samarbejde mellem regioner og kommuner.

Sammen om DSR var første skridt

Temaet om de handlekraftige fællesskaber skal ses som en fortsættelse af arbejdet med "Sammen om DSR".

"Vi har taget de første skridt med processen i "Sammen om DSR". Men vi skal turde at ville endnu mere nyt. De involverende og inkluderende fællesskaber kan være en vej frem, når vi skal stille os til rådighed for vores medlemmer. Stærke fællesskaber skaber retning, rammer, råderum og gode relationer," indledte næstformand Anni Pilgaard temadrøftelsen. Den bestod af en indledende film efterfulgt af beretninger om erfaringer med dannelsen af lokale, ofte tværgående fællesskaber, både formelle og uformelle, fra både kongresdelegerede og indbudte gæster.

Læs "Vi er hinandens arbejdsmiljø" vedr. temadrøftelsen om arbejdsmiljøet.

Kongres 2018

Læs i dette nummer af Sygeplejersken om Kongres 2018

Reportagen i Sygeplejersken fra Kongres 2018 er sammenskrevet på baggrund af artiklerne bragt under kongressen på www.dsr.dk/kongres2018

Reportage: Susanne Bloch Kjeldsen, Ditte-Marie Runge og Michael Bech.
Sammenskrevet af Henrik Boesen.
Foto: Søren Svendsen

Emneord: 
Arbejdsmiljø
Roller
Sygeplejerolle