Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Svar på test: Viden om urinvejsinfektioner

Fag & Forskning 2019 nr. 1, s. 35

Af:

Christina Sommer, journalist

Svar 1
Det meste udbredte er svie eller smerte ved vandladning, hyppig vandladningstrang og smerter over symfysen samt lændesmerter, feber og stærk sygdomsfølelse. (De sidste tre er ofte tegn på, at en blærebetændelse har udviklet sig til nyrebækkenbetændelse).

Svar 2
Endogen smitte. I 80 pct. af tilfældene skyldes urinvejsinfektioner inficering af urinvejene med patientens egne bakterier, især tarmbakterier af arten Escherichia coli, også kaldet E-coli.

Svar 3
Ikke i sig selv. Der skal være andre symptomer til stede, og man kan også sagtens have en urinvejsinfektion, uden urinen lugter.

Svar 4
Det korte svar er nej.

Svar 5
Eksogen smitte i forbindelse med anlæggelse af kateter. Det skønnes, at 80 pct. af de sundhedssektorerhvervede urinvejsinfektioner rammer patienter, som er blevet kateteriseret. Den største risiko for kateterrelateret urinvejsinfektion er krydskontamination, dvs. smitte med bakterier fra andre patienter eller personalet selv.

Svar 6
10-17 pct.

Svar 7
1. Urinretention, som ikke kan behandles med SIK, 2. Neurologisk dysfunktion af blæren, som ikke kan behandles med SIK, 3. Kraftig blødning i urinvejene, 4. Måling af timediurese, 5. Peroperativt ved langvarige indgreb og ved indgreb, som kræver blæretomhed og 6. Ved patienter, hvor ingen alternative løsninger kan anvendes.

Svar 8
Risikoen er 10 gange større

Svar 9
Ved korttidskateter: At undgå bakteriuri. Ved langtidskateter (> 21 dage): At undgå symptomatisk infektion.

Svar 10
At følge retningslinjerne for kateteranlæggelse og -pleje, herunder: Brug af stop-orders; kateteret skal fjernes hurtigst muligt. Lukket sterilt drænagesystem og korrekt fiksering af kateteret.

(Kilde: 7 og Susanne Vahr Lauridsen)

Trialog: Urinvejsinfektioner

Trialog: Urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner har store personlige og økonomiske omkostninger til følge. De er blandt de hyppigste årsager til indlæggelse af ældre, og de topper listen over de hyppigst forekommende infektioner erhvervet i forbindelse med indlæggelser. Med andre ord er der gode grunde til at forholde sig til lidelsen, som sygeplejersker har store muligheder for at forebygge.

Læs i denne Trialog:

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.