Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Referencer til Trialog: Sengelejekomplikationer

Fag & Forskning 2019 nr. 2, s. 39

Referencer

 1. Henderson V. Sygeplejens grundlæggende principper. Dansk Sygeplejeråd. 2000.
 2. Sørensen EE, Bahnsen IB, Pedersen PU, Uhrenfeldt L. Sygepleje tilbage til det basale. Fag&Forskning 2017;(1):52-7.
 3. Sørensen EE, Kitson A. Henover kløften mellem opgavecentreret og personcentreret sygepleje. Fag&Forskning 2018;(2):50-4.
 4. Sommer C. De fleste tryksår kan forebygges. Fag&Forskning 2018;(2):22-35.
 5. Sommer C. Sommer C. Forebyg urinvejsinfektioner med grundlæggende sygepleje. Fag&Forskning 2019;(1):20-35.
 6. Pedersen PU, Larsen P, Håkonsen SJ. The effectiveness of systematic perioperative oral hygiene in reduction of postoperative respiratory tract infections after elective thoracic surgery in adults: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep. 2016 Jan;14(1):140-73. doi: 10.11124/jbisrir-2016-2180. Review. PMID: 26878926
 7. Sjögren P, Wårdh I, Zimmerman M, Almståhl A, Wikström M. Oral Care and Mortality in Older Adults with Pneumonia in Hospitals or Nursing Homes: Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc. 2016 Oct;64(10):2109-2115. doi: 10.1111/jgs.14260. Epub 2016 Sep 2.
 8. Poulsen I. Kapitlet Sygepleje til patienten, der er immobil i bogen Klinik Grundbog i sygepleje. Jastrup S, Rasmussen DH (Red). København: Munksgaard; 2014.
 9. Vilstrup H, Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S. Medicinsk Kompendium, bind 1. 17. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2009.
 10. Wille-Jørgensen et al. Brugen af tromboseprofylakse på medicinske afdelinger i Danmark. Ugeskrift for læger. 2005; vol. 167 (32):2845 ff.
 11. Pickenbrock H et al. Conventional Versus Neutral Positioning in Central Neurological Disease, A Multicenter Randomized Controlled Trial. Deutsches Ärzteblatt International. 2015 Jan;112(3):35-42.
 12. Pickenbrock H et al. Support pressure distribution for positioning in neutral versus conventional positioning in the prevention of decubitus ulcers: A pilot study in healthy participants. BMC Nursing. 2017;(16):60.
 13. Pickenbrock H et al. Effects of therapeutic positioning on vital parameters in patients with central neurological disorders: a randomised controlled trial. Journal of clinical nursing. 2015; vol. 24, issue 23-24:3681-90.
 14. Larsen AV, Nyland AH, Rothmann MJ. Sæt mobilisering på dagsordenen. Sygeplejersken 2015;(13):84-8.
 15. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen 2008. Fundet på www.sst.dk den 24. april 2019.
 16. Wu S et al. Interventions for post-stroke fatigue. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015.
 17. Riberholt CG, Lindschou J, Gludd C, Mehlen J, Møller K. Early mobilisation by head-up tilt with stepping versus standard care after severe traumatic brain injury – Protocol for a randomised clinical feasibility trial. Trials 2018;(19):612.
 18. Rasmussen HMS, Chauhan PA, Wille-Jørgensen PA. Anvendelsen af tromboseprofylakse på kirurgiske afdelinger i Danmark. Ugeskrift for Læger 2005; vol.167;(1):43-6.
 19. Søndergaard SF, Lundholm IL, Nielsen TA. Klinisk retningslinje for anvendelse af graduerede kompressionsstrømper pre- og peroerativt hos udvalgte voksne patientgrupper som forebyggelse af postoperativ dyb venetrombose (DVT) i underekstremitet. Center for Kliniske Retningslinjer. 2013. Lokaliseret på www.cfkr.dk den 24. april 2019.
 20. Dolovich M et al. Effect of continuous lateral rotational therapy on lung mucus transport in mechanically ventilated patients. Journal of Critical Care. 1998; vol.13(3):119-25.
 21. Christensen EF m.fl. Postoperative pulmonary complications and lung function in high-risk patients: a comparison of three physiotherapy regimes after upper abdominal surgery in general anesthesia. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 1991; vol.35(2):97-104.
 22. Lee AL, Burge AT, Holland AE. Positive expiratory pressure therapy versus other airway clearance techniques for bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017.
 23. Bovend´Eerdt TJH, Botell RE, Wade DT. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: a practical guide. Clinical Rehabilitation 2009;(23):352-61.
 24. Beyer N, Poulsen I. Inaktivitet og immobilitet – i et tværfagligt perspektiv. København: Munksgaard 2010.

Sengelejekomplikationer, Fag&Forskning 2/2019

Trialog: Sengelejekomplikationer

Et sengeleje kan resultere i, at især ældre patienter bliver endnu mere syge, end de var, før sygdom, traume eller operation tvang dem til at holde sengen.

Det ufrivillige sengeleje går ofte hånd i hånd med immobilitet i større eller mindre grad, hvilket kan have store konsekvenser for patienternes evne til at få opfyldt fundamentale behov som mad og drikke, bevægelse og respiration. Efter blot få dage begynder kroppen at mærke konsekvenserne af manglende bevægelse.

Tromber, tryksår, kontrakturer og pneumonier er bare nogle af de komplikationer, der kan støde til. De fundamentale behov er og har altid været sygeplejerskernes ansvar, og sygeplejersker har derfor et stort ansvar for at forebygge eventuelle sengelejekomplikationer.

Læs i denne Trialog: 

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.