Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2000 - 19

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Arbejdsskader bremset

Da en gruppe anæstesisygeplejersker på Skejby Sygehus begyndte at udføre mange korttidsanæstesier, kom generne myldrende i form af smerter i skuldre, nakke og håndled. Men takket være et samarbejde med sygehusets ergonomikonsulent blev problemerne løst med nye arbejdsrutiner og nyindretning af arbejdspladsen.

Tænk lidt mere på jer selv

Sygeplejersker glemmer alt for tit at tænke på eget velbefindende i deres iver efter at udføre god sygepleje. Det kan resultere i nedslidning, arbejdsskader og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Vold mod kvinder en global epidemi

Vold mod kvinder, som ofte udøves af nærtstående personer, er ifølge WHO et af de største sundhedsproblemer i verden. Volden medfører større sygelighed og dødelighed for kvinder end malaria, trafikulykker og krig tilsammen.

Næste gang bliver det bedre

En gruppe studerende skal fremlægge, hvordan et netop overstået praktikforløb har været. Sygeplejelærerens motivation daler, efterhånden som de studerendes kollektive utilfredshed stiger. Stemningen kulminerer, da en studerende falder i søvn midt i det hele.

Sygeplejersker kan bekæmpe vold

WHO har sat vold mod kvinder højt på den internationale dagsorden og udsendt retningslinjer for, hvordan sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan være med til at bremse volden mod kvinder og pigebørn.

Fag

Skrid eller jeg kradser dig - Om aggressive beboere på plejehjem

Hvordan kan plejepersonale arbejde systematisk med at forebygge og begrænse fysisk aggression hos et gammelt menneske? Artiklen belyser, hvordan man kan sikre det optimale samspil mellem medarbejder og beboer, når det er umuligt at forhindre beboeren i at blive fysisk aggressiv.

Psykologi er kun støttefag

Sygeplejestuderende skal ikke på en forvirrende ekskursion ud i psykologiens store teorier, kliniske modeller og forskellige retninger. Hvad i alverden skulle de dog bruge det til, spørger forfatteren, som har skrevet en lærebog i psykologi for sygeplejestuderende.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Øjne i nakken

Grænserne for brug af videoovervågning må sættes sådan, at det ikke krænker den syges privatsfære, ikke bruges til kontrol af personalet og aldrig som erstatning for personale.

Faglig information