Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Et år efter arbejdstilsynets mange påbud: Nye sparekrav øger arbejdsmængde og tidspres

PSYKISK ARBEJDSMILJØ. For et år siden fik 41 sygehusafdelinger påbud af Arbejdstilsynet pga. for stor arbejdsmængde og tidspres. Netop som arbejdspladserne har dokumenteret, hvordan de arbejder med at forbedre det psykisk pressede arbejdsmiljø, varsler regionspolitikerne store besparelser og risiko for fyringer. Og sådan går det hver gang, nye politiske krav og stramme budgetter rulles ud.

Sygeplejersken 2015 nr. 10, s. 20-21

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist,

Mille Dreyer-Kramshøj, Journalist