Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersken forfølger arbejdspresset

Sygeplejersken har i snart to år haft konstant fokus på det pressede arbejdsmiljø på hospitalerne og i kommunerne, og Dansk Sygeplejeråds politikere har været i de landsdækkende medier med kronikker og i debatprogrammer.

Sygeplejersken 2017 nr. 1, s. 26-27

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist

2015

0615_forside

11. Maj

Tidspres er en trussel mod patientsikkerheden

Hver anden sygeplejerske mener, at arbejdsdagen er så travl, at det går ud over patienternes sikkerhed. Nu kommer Dansk Sygeplejeråd med et udspil til, hvordan der kan skabes kvalitetstid til patienterne.

0715_forside

1. juni

Patienter tabes mellem sektorerne

Mange patienter og pårørende oplever, at relevant behandlingsinformation går tabt i overgangen mellem sygehus og kommune. Det skyldes bl.a. tidspres, accelererede patientforløb og mangelfulde IT-systemer. Konsekvenserne er alvorlige for patienterne, men også for personalet, der i yderste konsekvens risikerer at fejlbehandle.

Sygeplejersken_2015_08

22. juni

Udredningsgaranti tager ressourcer fra de sygeste

Da regeringen indførte en udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien på hhv. 60 og 30 dage, fulgte der ingen ressourcer med. Både personale og pårørende mener, at fokus på nye patienter har ført til ringere behandling af de patienter, der i forvejen er i systemet.

2016-1-2015_10

7. september

Politiske dagsordener vælter det psykiske arbejdsmiljø

En strøm af politiske dagsordener som ydelsesstyring, pakkeforløb og udredningsgaranti skader det psykiske arbejdsmiljø på landets sygehuse. Arbejdsgiverne forsømmer at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind, når de gennemfører forandringer, mener Dansk Sygeplejeråd.

2016-1-2015_11

28. september

Hvad gør du, når arbejdsmiljøet blinker rødt?

Hvis man uden held har forsøgt at få ledelsen til at løse arbejdsmiljøproblemer, så er det værd at overveje at kontakte Arbejdstilsynet, anbefaler arbejdsmiljøkonsulenter i Dansk Sygeplejeråds kredse.

1215_forsidehi

19. oktober

Løhde vil ikke love arbejdsro

Sygeplejerskernes arbejdspres og store problemer med det psykiske arbejdsmiljø er "dybt bekymrende", mente den daværende og dengang nyudnævnte sundhedsminister Sophie Løhde. Men hun ville ikke sikre arbejdsro på hospitalerne.

sy_tema12-01-2017_11-32-41

1415_forsidehi

7. december

6 ud af 10 kan ikke arbejde fagligt forsvarligt

De kommunalt ansatte sygeplejerskers arbejdsmiljø er blevet væsentligt forværret de seneste tre år. Arbejdsmængde og -tempo er steget markant, og en del sygeplejersker når ikke alle deres opgaver hver dag. Fagligheden er under pres, og det dårlige arbejdsmiljø resulterer i sygemeldinger og er farligt for både sygeplejersker og borgere, advarer arbejdslivsforskere.

 

2016

0116_forsidehi

18. januar

Når velfærdssamfundet skal køre som en fabrik

Politikernes krav om høj produktion og effektivitet har længe påvirket den offentlige sektor. Alt skal vejes og måles, ikke mindst i sundhedsvæsenet. Og det sætter sit præg på sygeplejerskernes hverdag.

0416_forsidehi

21. marts

Prioritering er mere end medicin

Danske Regioners forslag om et nyt medicinråd har sat gang i en gammel, men højaktuel debat om, hvordan det danske sundhedsvæsen bedst prioriterer sine begrænsede midler. Debatten bærer præg af tilfældigheder og manglende beslutningsmod hos især folketingspolitikerne, mener sundhedsøkonom, og etikken bør også fylde mere, påpeger Dansk Sygeplejeråd.

0616_forsidehi

9. maj

Eksperter om frem-tiden: Brug for at tænke nyt

Hvis vi ikke ændrer på sundhedsvæsenets betingelser, går det ud over systemets holdbarhed. Travlhed truer patientsikkerheden, borgere bliver indlagt unødvendigt, og personalet slides ned. Der er brug for at sikre en bedre sammenhæng mellem ressourcer og aktiviteter.

sygeplejersken_2016_07-1

6. juni

Udlån i fremmarch

Ven eller daglejer. Flere sygeplejersker oplever at blive lånt ud til andre afdelinger. Det skaber utryghed og en følelse af faglig utilstrækkelighed, og sygeplejerskerne frygter for kvaliteten af plejen og patientsikkerheden, når de skal arbejde i andre specialer end deres eget.

1016_forside

5. september

Hver tredje afdeling er stadig i knæ

Efter to år er det stadig ikke lykkedes at få bugt med den farlige travlhed. Sådan er status på hver tredje af de hospitalsafdelinger, der i 2014 fik påbud af Arbejdstilsynet pga. for stor arbejdsmængde og tidspres. Det viser en rundringning, som Sygeplejersken har foretaget.

 

2017-01-beton2

TEMA: 2 PCT.-KRAVET

De bliver hørt

Freja Lilli Wirlander, Kirsten Nikolajsen og Julie Thomassen Ballegaard er tre af de sygeplejersker, der i 2016 stod frem og fortalte om konsekvenserne af de konstante krav om 2 pct. øget effektivitet på sygehusene. De fortalte om overbelægning, dårligt arbejdsmiljø, travlhed og for tidlige udskrivelser af patienter. I dag er deres opråb blevet hørt. Og både patienter, sundhedsøkonomer og politikere vil erstatte øget aktivitet med kvalitet i behandlingen. Presset på 2 pct.-kravet vokser.