Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Nu skal forligene til urafstemning

Sygeplejersken 2018 nr. 6, s. 25

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

ok18_stemmegiver_stor

OK18Det kommunale og regionale område

Når først Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse (det skete 9. maj) og kongressen (efter planen den 14. maj) formelt har anbefalet resultaterne, sendes overenskomstforligene på det kommunale og regionale område til urafstemning blandt Dansk Sygeplejeråds stemmeberettigede medlemmer. Dvs. alle, som er aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd senest den 1. maj 2018 (undtagen seniorer), kan stemme om forligene.

Det statslige område

Overenskomstforliget på det statslige område sendes til vejledende urafstemning blandt Dansk Sygeplejeråds statsansatte medlemmer. Når de har stemt, tager Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse stilling til resultatet. Kun statsansatte sygeplejersker, som senest den 1. maj er registreret som aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd (på nær seniorer), har stemmeret til den vejledende urafstemning. Statsansatte medlemmer kan stemme både til den vejledende urafstemning for statens område og til urafstemningen på det regionale og kommunale område.

Stemmer hver for sig

Da alle overenskomstforlig er såkaldt "normale forlig", foregår urafstemningerne ved, at de enkelte faglige organisationer hver især stemmer om de generelle forlig i kommuner, regioner og stat. Dvs. at medlemmer af Dansk Sygeplejeråd ikke har indflydelse på resultatet af urafstemninger i andre organisationer og vice versa. Og dog. For Dansk Sygeplejeråd er sammen med 10 andre organisationer medlem af Sundhedskartellet, der jf. vedtægterne har forpligtet sig til både at forhandle og tage stilling sammen. I sidste ende tælles alle organisationernes unikke stemmer sammen, og det er dette resultat, der afgør, om Sundhedskartellet stemmer for eller imod et givent overenskomstforlig.

Afstemningen slutter den 3. juni kl. 23.59

Hvis resultatet af urafstemningen bliver et ja, vil overenskomsten træde i kraft. Hvis medlemmerne derimod stemmer nej, bliver der konflikt.

Sådan stemmer du

Der findes flere måder at stemme på:

Direkte link

Hvis vi har din mailadresse, får du den 18. maj et elektronisk valgkort pr. mail, som giver dig direkte adgang til afstemningen. Her skal du blot indtaste din fødselsdato (ddmmåå), så er du klar til at stemme.

Afstemningskode

Hvis vi ikke har din mailadresse, får du et brev pr. post med en personlig afstemningskode, som giver adgang til at stemme elektronisk. Indtast koden og din fødselsdato (ddmmåå), så er du klar til at stemme.

NemID

Du kan stemme med NemID fra en hvilken som helst elektronisk enhed uden brug af afstemningskode. Det gør du ved at vælge "Log ind med NemID for at stemme".

Stemmeseddel

Hvis du ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan du kontakte DSR på telefon 46 95 41 46 eller 46 95 41 51 og bede om at få tilsendt en stemmeseddel. Sidste frist for dette er den 25. maj kl. 14.00.

Se mere  på dsr.dk/afstemning2018

OK 18's videre forløb

Indtil den 11. maj fortsatte Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne forhandlingerne om de såkaldte specielle krav. Det vil sige krav, som gælder for de enkelte organisationer eller særlige grupper i organisationen vedrørende løn, pension og arbejdstid.

Den 14. maj debatteres den endelige OK18-aftale på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres i Nyborg.

Den 17. maj samles alle tillidsrepræsentanter på et stormøde på kongressen.

Den 18. maj sættes urafstemningen (se også boksen "Nu skal forligene til urafstemning") i gang blandt alle stemmeberettigede medlemmer. Inden da skal hovedbestyrelsen og kongressen have anbefalet resultatet ved et simpelt flertal.

Den 4. juni offentliggøres det samlede afstemningsresultat.