Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Etiske dilemmaer er hverdag for sygeplejersker

Etik, etiske problemstillinger og dilemmaer er en stor del af sygeplejerskers hverdag. En undersøgelse viser, at mere end hver anden sygeplejerske oplever, at etiske problemstillinger i høj grad fylder i deres arbejde. Der er ingen opskrift på et etisk dilemma, og det kan handle om alt lige fra omskæring og aktiv dødshjælp til abort og personlig medicin. Når etiske problemstillinger og dilemmaer bliver ved med at fylde, er det, fordi de berører grundlæggende værdier i det arbejde, som sygeplejersker arbejder i og med.

Sygeplejersken 2018 nr. 7, s. 50-51

Af:

Diana Mammen, journalist

ikon-dilemma

"Hvad for et skal jeg vælge?"

Ordene kommer fra sygeplejerske Heidi Nyborg på spørgsmålet om, hvilket etisk dilemma hun vil fortælle om. Hun arbejder på palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital i København, og her oplever hun ofte at stå i etiske dilemmaer. Hun fortæller om en episode, hvor hundredvis af pårørende kommer til afdelingen for at sige farvel til en døende patient, selvom det eneste, patienten ønsker, er fred og ro. Men det er langtfra det eneste dilemma Heidi Nyborg har stået i; for hvad gør man som sygeplejerske, når moren til en døende patient har brug for at være ved sin søns side konstant:

"Hvilket betød, at der ikke rigtig var plads til kone og børn. Sønnen forstod godt morens behov og hendes smerte i at skulle miste og ville nødig begrænse hende, men han havde også behov for tid og ro sammen med "egen familie"."

To ud af tre

Heidi Nyborg er langtfra den eneste sygeplejerske, som hver dag oplever at stå i situationer, hvor de etiske dilemmaer kommer snigende. For det er, når de sygeplejefaglige værdier kommer i konflikt og i mødet mellem sygeplejerske og patient og pårørende, at de kan opstå. Og det gør de tit, viser en undersøgelse* fra december 2017.

61 pct. Så mange sygeplejersker svarer, at de i høj eller meget høj grad oplever, at etiske problemstillinger fylder i deres arbejde.

"Jeg tror, at sygeplejersker i særlig grad oplever, at etiske dilemmaer fylder i deres hverdag, fordi sygeplejersken jo både er et menneske og en fagprofessionel på samme tid, og fordi de mennesker, som sygeplejersken typisk møder i sin dagligdag er syge og sårbare mennesker, der har brug for pleje og omsorg," siger Christian Borrisholt Steen, cand.mag. og master i etik og værdier i organisationer (MEVO) og medlem af Det Etiske Råd.

Forskellen mellem en etisk problemstilling og et etisk dilemma

Dilemma: Et etisk dilemma er kendetegnet ved, at der skal tages et svært valg, hvor man er i konflikt med værdier. Skal man i situationen vælge at udføre handlingen eller undlade at gøre det?

Problemstilling: En etisk problemstilling er oftest meget mere kompleks og indeholder tit jura, arbejdsforhold/-miljø, ledelse, kultur og politik. Man står ikke i en situation, hvor man skal vælge mellem det ene eller andet, men overfor en etisk problemstilling, hvor man reflekterer over, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation.

Læs mere i den nye sygeplejeetiske reflektionsmodel

Ifølge Annette Hegelund, som er forhenværende formand for Sygeplejeetisk Råd, så vil sygeplejersker sammen med andre professioner som bl.a. læger, socialpædagoger og lærere, som også arbejder tæt med mennesker, opleve at stå i etiske dilemmaer. Det hænger netop sammen med, at man som sygeplejerske møder mennesker, når de er i særlige sårbare livssituationer.

Værdier i konflikt

"Sygeplejersker har ansvar for at yde omsorg i den hensigt, at patienten oplever velvære." Det er ifølge de Sygeplejeetiske Retningslinjer grundværdierne for sygeplejersker. Men når de værdier kommer i konflikt, så er det, de etiske dilemmaer opstår.

"For grundværdierne pålægger en etisk forpligtigelse, men opfordrer også til, at man gør det så godt som muligt for patienten. Men hvad når man ikke magter eller kan det," spørger Annette Hegelund om de etiske dilemmaer, der så trænger sig på. Det sker, fordi de grundlæggende værdier og principper i sygeplejefaget i meget høj grad har betydning for relationen mellem patient og sygeplejerske, og om sygeplejen lykkes, uddyber Annette Hegelund og siger, at det gør sygeplejen til en etisk profession.

Etisk profession

"Jeg mener i høj grad, at man kan kalde sygepleje for en etisk profession. Etik handler om, hvad vi skylder andre at gøre – eller at undlade at gøre imod dem. Og netop sygeplejersken indgår jo på en særlig måde i en række relationer, som i mange tilfælde er forbundet med etiske dilemmaer og svære beslutninger," siger Christian Borrisholt Steen og påpeger, at der i netop de relationer, som sygeplejersken indgår i både som menneske og som fagprofessionel, er en særlig grad af etik på spil. Han har været medlem af Det Etiske Råd siden 2012 og er ikke overrasket over, at sygeplejersker tit står i etiske dilemmaer. Han forklarer, at de ofte modsatrettede hensyn blot er ét eksempel på, hvad der for sygeplejersken kan opleves som et etisk dilemma. Det kan eksempelvis være hensynet til den enkelte patient og dennes selvbestemmelsesret på den ene side og sygeplejerskens faglige indsigt om hvad der er til patientens bedste på den anden side.

Et fag fuld af dilemmaer

Hver dag opstår der nye situationer, der betyder nye etiske dilemmaer. Sygeplejeetisk Råd har eksisteret i næsten 30 år, og nogle dilemmaer er gentagende gange blevet behandlet. Det skyldes, at de berører grundlæggende værdier i sygeplejerskernes arbejde, forklarer forhenværende formand, Annette Hegelund.

Aktiv dødshjælp er en etisk problemstilling, der gennem alle årene har taget plads og fyldt, og det vil det blive ved med.

"Lidelse og døden er livstemaer, som sætter eksistentielle spørgsmål, og vil være nærværende i løbet af de fleste sygeplejerskers arbejdsliv. Der er mange stærke værdier på spil som f.eks. retten til selv at bestemme, værdighed og uværdighed, anerkendelse af menneskelivet og omhu for det sårbare liv," siger Annette Hegelund. Sygeplejeetisk Råd har behandlet emnet grundigt og længe og er fortsat imod eutanasi.

"Vi mener, at der er palliative alternativer, som kan lindre lidelsen, og heri har bl.a. sygeplejerskers indsats en uvurderlig rolle," siger Annette Hegelund og nævner en række andre områder, hvor de etiske dilemmaer næsten er uundgåelige. Det er bl.a. omskæring af drengebørn, personlig medicin og abort. Sidstnævnte hænger sammen med, at de store livsværdier kommer i konflikt med hinanden.

"Abort handler om forskellen mellem barnets ret til liv overfor kvindens ret til selv at bestemme over sin krop og sit liv," siger Anette Hegelund.

Når nogle etiske dilemmaer og problemstillinger bliver ved med at fylde, hænger det sammen med den teknologiske og medicinske udvikling.

"Vi kan behandle mere og mere, mindske afstanden mellem livet og døden og mellem sundhed og sygdom. Men mennesker har fortsat eksistentielle spørgsmål, når de rammes af alvorlig sygdom, og spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert, vil fortsat være der for sygeplejerskerne," understreger Annette Hegelund og siger, at det samme derfor gælder de etiske dilemmaer.

*Undersøgelsen "Sygeplejerskers kendskab til Sygeplejeetisk Råd og de Sygeplejeetiske Retningslinjer" er et projektsamarbejde mellem kandidatstuderende på filosofi, SDU, Christina Oxholm, og Sygeplejeetisk Råd fra december 2017.

Note: Artiklen er skrevet, mens Annette Hegelund var formand for Sygeplejeetisk Råd. Ved kongressen den 17. maj 2018 blev der valgt ny formand, som i dag er Anne Bendix Andersen. Læs om formandsskiftet på dsr.dk