Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

16 timers vagter er stadig normalt

PÅBUD. Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa fik sidste år i december to påbud fra Arbejdstilsynet. I dag kæmper afdelingen stadig med at nedbringe arbejdspresset.

Sygeplejersken 2018 nr. 8, s. 18-21

Af:

Anne Witthøfft, journalist

2018-8-tema-16-timers-vagter

“Grædende kollegaer. Stress-sygemeldinger. Daglige fejl, der kan få alvorlige konsekvenser for patienterne. En ledelse, der erkender problemerne, men har for travlt til at gøre noget ved det.”

Sådan lød Arbejdstilsynets beskrivelse, da Sygehus Sønderjylland i Aabenraa sidste år fik fem påbud for det psykiske arbejdsmiljø, fordi vold, trusler og stor arbejdsmængde og tidspres var blevet en del af dagligdagen. 

I dag er det lykkedes at bringe travlheden ned til et tåleligt leje på det medicinske sengeafsnit (se artikel på side 22), mens det stadig er en udfordring på Fælles Akut Modtagelse (FAM).  

Man siger ja for at hjælpe

Tine Erlandsen er sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på FAM, og hun er en af de sygeplejersker, der tager mange ekstravagter for at få det hele til at hænge sammen. 50 timer bliver det til i gennemsnit om ugen.

“Man siger ja, fordi man selv ved, hvor hårdt det er at være på arbejde og mangle personale,” siger hun.

Ligesom afdelingens andre ansatte får hun dagligt 6-8 sms’er om vagter, der ikke er besat, enten pga. sygdom eller huller i vagtplanen. 

Det sidste års tid har man været nødt til at bruge FEA-vagter (frivilligt ekstra arbejde) i en grad, så de sygeplejersker, der tager ekstravagter, ifølge Tine Erlandsen får udbetalt “skyhøje” lønninger.

Men der er også sygeplejersker, der ikke kan holde til det høje arbejdspres på afdelingen, som siger op eller bliver sygemeldt med stress.

Daglige fejl og forglemmelser

Da Arbejdstilsynet gav FAM to påbud i december, beskrev det bl.a. arbejdsmiljøet sådan her:

”Ansatte har meldt sig syge på grund af arbejdspresset. Andre tager på arbejde syge, da man får dårlig samvittighed over for kollegaer, som man ved kommer til at løbe endnu hurtigere.”

”Der er daglige fejl og ting, der bliver glemt grundet den store arbejdsmængde og tidspres, der kan få alvorlige konsekvenser for patienten.”

”En hjerteovervågning er blevet slukket, og en anden patient blev fundet med lavt blodtryk og tæt på at dø på grund af sådan et forhold.”

Ifølge Tine Erlandsen er travlheden stadig så stor, at det har konsekvenser for patienterne.

”Der sker stadig fejl som følge af travlhed, bl.a. i TOKS-systemet med blodtryks- og temperaturmålinger, som der ikke bliver fulgt op på. Og der sker også fejlmedicinering, der fører til, at patienter ender på intensiv.

Ingen nemme løsninger

Ifølge sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen arbejder ledelsen på at få lukket det sidste påbud, som omhandler arbejdspresset. Og på at bruge erfaringerne herfra og brede dem ud til de afdelinger, der ikke har fået påbud, da de samme problemer givetvis også findes andre steder.

På FAM er der blevet oprettet en teamkoordinatorfunktion, og der er indført timeouts, tavlemøder og forbedringstavler. Derudover er afdelingen blevet opnormeret med 3,25 sygeplejerske, men det er svært at rekruttere.

I stedet har man ansat fire unge, der på skift skal komme hver dag fra kl.16-20 og sørge for en række praktiske opgaver, som f.eks. opfyldning af saft, oprydning og klargøring af sug. For at løse problemet med de ubesatte stillinger, er de nuværende sygeplejerskestuderende på afdelingen, blevet hyret ind som assistenter til at tage vagter hen over sommeren. 

Men problemet er langt fra løst med det.

Oversygeplejerske på FAM, Helle Overgaard, bekræfter, at der stadig er enkelte dage, hvor der er for travlt på afdelingen. “Vi har sygeplejersker, der nogle gange tager dobbeltvagter og arbejder 16 timer i træk,” siger hun.

Data viser, at denne vinter var der ofte overbelægning, meget stort flow af patienter og stort forbrug af FEA.
Sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen siger:

”Vi arbejder meget med arbejdsgange. Men de store gevinster ligger ikke lige for. Dem har vi allerede høstet.”

Hun tilføjer. ”Politikerne er også med til at sætte høje forventninger til, hvad vi skal levere, men uden så meget vilje til prioritering.”

Manglende flow

Ifølge sygeplejerske på FAM, Tine Erlandsen, er et af de helt store problemer, at sygehusets overordnede flow ikke fungerer.

”Det er det, der gør, at vi er pressede. Vi har for mange patienter, der stagnerer hos os,” siger hun med henvisning til, at alle patienter skal igennem FAM, inden de bliver sendt videre ud på afdelingerne.

Sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen er også opmærksom på problemerne med flowet. Hun siger:

”De næste måneder reducerer vi antallet af pladser i FAM. Der er tale om nogle akutte løsninger, hvor andre afdelinger skal hjælpe, og det har været en udfordring ikke bare at flytte problemerne rundt på sygehuset. Vi starter i juni, og det vil give en fornemmelse i FAM af, at resten af sygehuset hjælper til.”

På trods af de to påbud og det høje arbejdstempo er Tine Erlandsen rigtig glad for sit job. Hun kan lide det akutte. Sine kollegaer. Patienterne. Afdelingen.

Afdelingslederne og specialet. Hun fremhæver, at det er en afdeling med stort fokus på faglig udvikling og videreuddannelse, hvor der ugentligt er tværfaglig simulationstræning og undervisning i faglige emner af speciallæger. 

”Det er en sindssyg fed afdeling og et sindssygt fedt job,” siger hun og tilføjer. ”Altså selve kernen i jobbet, hvis man ser bort fra arbejdsmængden og tidspresset.” 

2018-8-tema-intro

Tema: Påbud på påbud

Sygeplejersker bliver syge – eller risikerer at blive det – når de går på arbejde. Det står klart i de 56 påbud for dårligt psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har givet hospitaler landet over gennem det seneste halvandet år, og som Sygeplejersken har fået aktindsigt i. Vi har besøgt Sygehus Sønderjylland Aabenraa, som har fået fem påbud for både tidspres og vold. Her er den medicinske afdeling i bedring, mens FAM stadig hiver efter vejret.