Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Flere skifter job til det private

15 pct. af alle sygeplejersker i job arbejder i den private sektor. Fire af dem fortæller i dette tema om deres arbejde som bl.a. klinisk applikationsspecialist og arbejdsmiljøsygeplejerske. En analyse viser, at især bedre løn og arbejdsvilkår trækker.

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 20-21

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

spl10-19_tema_oploeft_1

11.000 sygeplejersker arbejder i dag i en privat virksomhed. Det svarer til 15 pct. eller hver 7. af alle sygeplejersker, der er i beskæftigelse. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Dansk Sygeplejeråd har bearbejdet i en ny analyse.

Her står det også klart, at væksten i antallet af privatansatte fra 2017-2018 er større (3 pct.) end væksten i antallet af offentligt ansatte (1 pct.), og det kommer ikke bag på formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

”Der er blevet ansat flere sygeplejersker i almen praksis. Så det er forståeligt nok. Men samtidig betyder arbejdspresset i den offentlige sektor også, at flere sygeplejersker kigger efter andre muligheder for job, hvor de kan bruge deres viden,” siger hun.

En ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser desuden, at blandt de sygeplejersker, der har skiftet job i løbet af første halvår af 2019, er 9 pct. skiftet fra en stilling i det offentlige til et job i det private. Kun 4 pct. er skiftet den modsatte vej.

Det fremgår desuden, at løn og pension samt bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv i højere grad bliver brugt som argument for at skifte til det private end omvendt.

”Det er rigtig trist for den offentlige sektor. Den udvikling, som er i gang, viser, at der er et behov for at løfte det offentlige sundhedsvæsen. Det håber jeg, at de siddende politikere kan se.

Mange jobtyper

20 pct. af de privatansatte sygeplejersker er beskæftiget i almen praksis. Privathospitaler, vikarbureauer og praktiserende speciallæger beskæftiger hver 5-6 pct.

Gruppen af sygeplejersker i ”andre brancher” tæller 58 pct. og spænder over en bred pallette af jobtyper og funktioner. På de næste sider kan du f.eks. læse om sygeplejersken Dorthe Rasmussen, der udvikler it-kommunikationsudstyr til sundhedsvæsenet,

Ingrid Krøyer, der er arbejdsmiljøsygeplejerske på Novozymes, og Pernille Strauss, der er rådgiver i Hjerteforeningen.

”Det er jo super godt, at virksomheder, som laver apps eller kliniske overblikstavler eller andre redskaber, som sygeplejersker bruger i hverdagen, har sygeplejersker, der er med til at udvikle produkterne,” siger Grete Christensen og tilføjer:

”Patientforeninger som f.eks. Kræftens Bekæmpelse har også mange sygeplejersker ansat, der bruger deres viden til at hjælpe patienterne den vej igennem.”

Privatansatte er erfarne

Den viden, sygeplejerskerne tager med sig til ansættelser i private virksomheder, stammer typisk fra flere års erfaring som sygeplejerske på sygehuse eller i kommuner. Det viser undersøgelsen om jobskifter.

Her fremgår det, at de, der bliver privatansat, typisk er over 30 år. Og jo ældre sygeplejerskerne bliver, jo større er andelen, der skifter fra offentlig til privat eller privat til privat.

Den tendens afspejles også i de sygeplejersker, som du kan læse om på de næste sider. De er alle over 40 år og gør brug af deres mangeårige erfaring fra det offentlige i deres job i en private virksomhed.

spl10-19_tema_jobskifter

spl10-19_tema_beskaeftigelse

spl10-19_tema_antal_ansatte



spl10-19_tema_oensker