Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mødet: Det handler om tillid og omsorg

På behandlingscenter Stjernevang ser sygeplejerske Randi Holdt sin primære rolle som den, der holder brugerne i hånden og hjælper dem med at navigere i et ofte kaotisk liv. “En kerneopgave for sygeplejersker er omsorgen og det menneskelige møde,” forklarer hun

Sygeplejersken 2020 nr. 10, s. 26-27

Af:

Nana Toft, journalist

240820_DSR+Berlingske_160023
Title

Når sygeplejersker arbejder med mennesker med en dobbeltproblematik, så er det kognitiv adfærdsterapi, der virker. Ligesom det menneskelige møde er altafgørende. En ny samarbejdsmodel har også set dagens lys. Bliv klogere på mødet, modellen og metoden.

KABS Stjernevang

Stjernevang har siden 2011 varetaget behandlingen af psykisk syge hash- og stimulansmisbrugere. Fra 2018 også psykisk syge alkoholmisbrugere. Antallet af borgere i behandling er vokset fra 33 i 2011 til over 300 i 2019. Behandlingen er organiseret i tværfaglige teams, der gør det muligt at arbejde integreret med problemstillinger inden for alle aspekter af brugerens liv. KABS (Københavns Amts behandlingscenter for stofmisbrug.

Kilde: KABS Notat

Jeg fik en krammer, første gang jeg trådte ind over dørtærsklen til jer. Her var jeg ikke bare et nummer i rækken,” fortæller 33-årige Thomas Østoft, der netop er blevet udskrevet fra Stjernevang, som er et integreret behandlingstilbud i Valby i København.

Det var Thomas’ kæreste, der tog ham med til Stjernevang, efter han en aften havde betroet hende, at han udover et dagligt cannabisforbrug var ret overbevist om, at han led af adhd. Her mødte han blandt andet sygeplejerske Randi Holdt, der endte med at blive hans primære kontaktperson det seneste  år.

“Jeg oplevede, at der var tid. Tid til mig. At jeg blev taget alvorligt. Også i forhold til mine tanker om at have adhd.

Noget, der var blevet ignoreret, da jeg på et tidspunkt var indlagt og i øvrigt afvist af min tidligere psykiater,” forklarer Thomas Østoft.

“Hvordan har du det?”

Sygeplejerske Randi Holdt mødte Thomas Østoft første gang til en sundhedssamtale meget tidligt i det behandlingsforløb, der endte med at vare to år. Modsat hvad Randi Holdt oplevede i de mange år, hun arbejdede i psykiatrien, tager al behandling i Stjernevang udgangspunkt i en tværfaglig indsats.

“Som sygeplejersker er vi en del af indskrivningen, hvor vi har vores egne sundhedssamtaler på linje med de samtaler, lægerne også har. Det tror jeg er ret unikt,” fortæller Randi Holdt, der som det allerførste spørger til, hvordan brugerne har det.

“Det gør dem ofte paf. Forundret. Det gør indtryk på mig, at mange af dem, på trods af at de har været i kontakt med flere behandlingssystemer, ikke har følt sig set og hørt,” siger Randi Holdt.

Du kom ind på det værste tidspunkt

I dag er det 11 måneder siden, Thomas Østoft blev clean, og der er gået sport i at tælle dage, som han siger. Han skal stadigvæk vænne sig til at være “clean-Thomas”, for ham kender han ikke endnu, men der er mere overskud til at være en god kæreste og en god far for sine børn.

Da Randi Holdt blev hans primære kontaktperson for et lille års tid siden, var det en anden Thomas, hun mødte.

“Jeg var lige blevet udskrevet fra psykiatrisk. For tidligt følte jeg. Jeg oplevede, at kommunen svigtede, når jeg endelig rakte ud efter hjælp. Du kom ind i mit liv på det værste tidspunkt overhovedet,” fortæller Thomas Østoft. “Men du tog over,” siger han.

“Jeg startede med at tale med de psykiatriske afdelinger for at få deres input, så jeg var klar til at tage imod dig. Jeg sørgede for en mentor og personlig støtte derhjemme, fordi du faktisk ikke kunne overskue selv meget små ting derhjemme,” forklarer Randi Holdt.

En kærlig koordinator

For hende er rollen som tovholder en af de ting, der beskriver hendes job bedst. Hende, der holder brugerne i hånden og hjælper med at navigere i et liv, der føles kaotisk.

“En koordinator,” siger Randi Holdt. “En ret kærlig koordinator,” understreger Thomas Østoft.

For Randi Holdt handler det om at få brugerne til at føle sig værdifulde. Hun fortæller, at hendes leder Heidi Gøtze på et tidspunkt kørte ud til en bruger, der ikke var dukket op til terapi. “Er du klar,” spurgte hun, da han åbnede døren. “Ja,” sagde han, satte sig ind i bilen og kom tilbage til Stjernevang.

“Året efter mødte vi ham tilfældigt, hvor han fortalte, at han var startet på kokkeskole. “Det hele vendte for mig den dag, I hentede mig,” sagde han. “Tænk I virkelig gjorde det for mig. Det har jeg aldrig prøvet før,” forklarede han”.

Kernekompetence i sygeplejen

For Randi Holdt handler det om at indgyde håb. Hun ser det som sin fornemmeste opgave at acceptere alle, der kommer ind ad døren. For så får de lyst til at komme igen.

Som erfaren sygeplejerske har hun en stor værktøjskasse, men hendes påstand er, at 70 procent af behandlingen handler om at etablere en tillidsfuld relation.

“Det er en kernekompetence som sygeplejerske: At have fokus på omsorgen og det menneskelige møde,” forklarer Randi Holdt.