Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Man skal ikke frygte at komme på plejehjem

Der er bred enighed om, at den nuværende ældreomsorg og -pleje på landets plejehjem ikke er god nok. Der mangler hænder, viden og kompetencer, og pårørendeklager bliver ikke taget alvorligt.

Sygeplejersken 2020 nr. 12, s. 24-25

Af:

Anne Witthøfft, journalist

Dalsmark-2
Sygeplejersker på plejehjem
  • 81 pct. af plejecentrene har sygeplejersker i dagvagt på hverdage.
  • 26 pct. har sygeplejersker ansat i dagvagt både hverdage og weekend.
  • 6-8 pct. har sygeplejersker i nattevagter.

Kilde: ’Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016’ – en analyse lavet af Dansk Sygeplejeråd

Vi skal have skabt en ældreomsorg, hvor vi ikke alle sammen går og frygter den dag, vi skal på plejehjem. Man behøver ikke glæde sig, men vi skal væk fra det der med: Lov mig, at du aldrig vil sende mig på plejehjem.”

Sådan siger Jette Skive (DF), formand for Kommunernes Landsforenings Sundheds- og Ældreudvalg. Hun deltog i det ældretopmøde, der blev afholdt i slutningen af september på baggrund af TV 2-dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, som udstillede et alvorligt omsorgssvigt på et plejehjem i Aarhus.

Og det er langt fra et enestående tilfælde, viser en ny analyse fra Alzheimerforeningen, som repræsenterer en stor del af beboerne på landets plejehjem, idet ca. 60-80 pct. af plejehjemsbeboerne har demens.

De seneste tre år har der ifølge Alzheimerforeningen været svigt i 44 ud af 98 kommuner. Det drejer sig både om manglende kvalitet af den sundhedsfaglige pleje, problemer med medicinhåndtering og manglende omsorg, hvor beboerne i timevis efterlades passive i kørestole eller ikke får hjælp ved måltider og toiletbesøg.

Hver sjette tilfælde af svigt har resulteret i dødsfald primært pga. dårlig hygiejne eller mangel på væske.

Selv om Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, mener, at der blev drøftet mange vigtige emner på topmødet, er han også bekymret for, at de mange gode intentioner ikke bliver indfriet.

”Alt for ofte er vi endt op med tomme løfter om værdighed, mens antallet af skandalesager fra plejehjem er vokset støt,” siger han på alzheimer.dk.

Nogle af de udfordringer, der blev adresseret på topmødet, var bl.a. behovet for videns- og kompetenceløft, en højere grad af pårørendeinddragelse og rekrutteringsproblemer.

”Om føje år har vi ikke de folk, vi skal bruge, og heller ikke de rigtige kompetencer, og her tænker jeg især i forhold til de demente plejehjemsbeboere. Det bekymrer os alle sammen, også sundhedsministeren og FOA,” siger Jette Skive.

Hun peger på, at det ikke alene er nok at skaffe flere hænder.

Flere med uddannelse

”Personalet skal også have meget mere uddannelse, og der skal også gerne ansættes mange flere sygeplejersker, for mange af borgerne er demente med multisygdom.”

Det er formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne, Inge Jekes, enige i.

I et debatindlæg i Altinget skriver de: ”Fagligheden skal være styrende for hvilke medarbejdere, der varetager pleje og behandling af borgerne – ikke geografien. Derfor er det også vigtigt, at der er mindst en sygeplejerske på et plejecenter.”

Her foreslår de også, at man indfører nationale standarder baseret på evidens om, hvad der har en reel effekt for at løfte ældreplejen, samt at medarbejderne skal arbejde i mindre teams for at skabe tryghed for borgeren og styrke den faglige ledelse og daglige sparring.