Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Lokalpolitikeres løn

En oversigt over størrelsen på vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd

Sygeplejersken 2021 nr. 1, s. 63

Af:

Kristine Andersen, journalist

Kommuner

Medlemmer af en kommunalbestyrelse får et fast vederlag på 89.314 kr. om året. I kommuner med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere udgør vederlaget dog 107.178 kr., og i Københavns Kommune er vederlaget 125.039 kr.

Den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte at yde vederlag til medlemmer af bestemte udvalg, til udvalgsformænd og næstformænd.

Læs mere om vederlag til kommunalpolitikere i ’Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv’.

Regioner

Medlemmer af et regionsråd får et fast vederlag på 107.534 kr. om året.

Regionsrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til udvalgsformænd og til medlemmer af bestemte udvalg.

Læs mere om vederlag til regions-politikere i ’Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv’.

Læs også

Sygeplejersker styrker sundheden fra byrådssalen

Politik kræver faglige kompromiser

Klar til valg i 2021?