Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tilbage til forhandlingsbordet

Til april 2021 udløber de aftaler, som sygeplejerskerne indgik med staten, regionerne og kommunerne om løn og arbejdsvilkår i 2018. Dansk Sygeplejeråd og den øvrige fagbevægelse skal derfor i januar i gang med forhandlinger om nye overenskomster med arbejdsgiverne i den offentlige sektor.

Sygeplejersken 2021 nr. 1, s. 50-51

Af:

Marianne Bom, journalist

sy1-2021_tema_loenhierarki_kopi

Hvilke krav lægger I på bordet?

Det fortalte lønmodtagerne og arbejdsgiverne i kommuner, regioner og staten hinanden den 15. december, 2020.

Forhandlingerne begynder her i januar, og de nye overenskomster skal være klar, når de gamle udløber den 1. april.

Et hovedkrav fra Dansk Sygeplejeråd for alle sygeplejersker er mere i løn. Derudover er der for sygeplejersker i kommuner og regioner krav om bedre arbejdsvilkår og et styrket værn om fritiden, som kan opnås gennem bedre arbejdstidsbestemmelser.

Desuden skal de ligeløns- og lavtlønspuljer, der blev vedtaget i 2018 og særligt kom de kvindedominerede fag til gode, fortsætte og tilføres flere penge.

Find mere om de udvekslede krav og OK21 her.

Simone Chemnitz

Alle steder efterspørges bedre løn
Simone Chemnitz. Uddannet 2015. Intensivsygeplejerske på Neuro- og Traumeintensiv på Aalborg Universitetshospital.

Er det rigtigt, at løn er vigtigst?
”Ja, det efterspørger sygeplejersker alle steder. Sygeplejersker skal honoreres for det uddannelsesniveau og det ansvar, de står med. Der skal være flere løntrin og mulighed for flere kompetencetillæg. Det vil for mit vedkommende give en større motivation til at dygtiggøre sig og blive i faget. Lige nu står jeg til den samme løn fra jeg er 34 til jeg går på pension som 73-årig. Det er super demotiverende.”

Hvad tænker du om kravet om at værne om fritiden?
”Før corona var det ikke noget, jeg tænkte over. Nu kan jeg se, at det er barsk, specielt for en børnefamilie, når man skal være klar til en ny vagtplan inden for 72 timer. Jeg kan også være nervøs for, at arbejdsgiverne er begyndt at ansætte sygeplejersker generelt i en klinik og ikke i en bestemt afdeling. Det kan blive en glidebane, hvor man kastes rundt mellem forskellige vagtplaner og fra ambulatorier til sengeafdelinger. Jeg bliver oprigtigt nervøs for patientsikkerheden.”

Hvad mener du om forslaget fra Institut for Menneskerettigheder om, at regeringen og arbejdsmarkedets parter skal lave en ligelønsreform?
”Det kan man ikke sige noget imod. Vi vil gerne gøre op med det fastlåste lønhierarki. Kan det ikke løses ved overenskomstforhandlingerne, er jeg klar fortaler for, at man løser det ved lov. Der skal gøres op med Tjenestemandsreformen fra 1969, der skaber vrede i vores fag.”

 

Lin Ørnsholt Kirkmann

Fritiden er kostbar
Lin Ørnsholt Kirkmand. Uddannet 2014. Klinisk vejleder og gruppeleder på plejehjemmet Jægersborghave i Gentofte Kommune.

Er det rigtigt, at løn er vigtigst?
”Ja, for det handler om at give anerkendelse for vores enorme indsats og vores omstillingsparathed, og så handler det om at fastholde sygeplejersker. Jeg kan jo læse, at hver sjette overvejer at skifte job, og her spiller lønnen en rolle.”

Hvad tænker du om kravet om at værne om fritiden?
”Fritiden er kostbar. Det er der, man lader op. Jeg elsker mit fag, men det er et fag, hvor man giver meget af sig selv. Vi er fleksible og møder op til jul, aften og nat. Vi kan ikke bare lukke ned, og hvis der mangler nogen på arbejdet, så tager vi en ekstra vagt. Men vi skal passe på os selv, så derfor er det vigtigt at værne om fritiden.”

Hvad mener du om forslaget fra Institut for Menneskerettigheder om, at regeringen og arbejdsmarkedets parter skal lave en ligelønsreform?
”Jeg tænker, at man fra politisk hold er nødt til at gøre noget for at fastholde sygeplejersker i faget. Mange sygeplejersker overvejer at skifte til noget andet, og jeg kan høre på dem, jeg blev uddannet sammen med, at mange af dem ikke rigtigt går glade på arbejde. Man taler om, at der er brug for flere sygeplejersker, og så ligger vores løn næsten på samme bundniveau i hierarkiet som i 60’erne. Det er jo helt vildt.”

Lene Hougaard

Tid til ordentlig sygepleje
Lene Hougaard. Uddannet 2009. Sygeplejerske på bostedet Kildebakke i Assens Kommune.

Er det rigtigt, at løn er vigtigst?
”Hvis det handler om, at du skal have nogen ansat som vil blive i jobbet, så skal der en løn til, der matcher ansvaret. Men det handler også om, at der skal være nogle arbejdsvilkår i jobbet, så tingene hænger sammen, og du ikke får stress. Der skal være tid til at udføre ordentlig sygepleje.”

Hvad tænker du om kravet om at værne om fritiden?
”Det er nok endnu vigtigere end løn, fordi det grundlæggende handler om, at du skal have råderet over din egen tid og dit eget liv. Hvis en arbejdsgiver kan flytte rundt på dig i tide og utide både i forhold til tid og sted, så vil mange føle det grænseoverskridende. Hvordan vil du holde fast i de unge i faget, hvis de bliver skubbet rundt mellem dag-, aften- og nattevagter og samtidig skal have en familie til at fungere? Jeg synes, at vi skal have muligheden for faste aften- og nattevagter tilbage.”

Hvad mener du om forslaget fra Institut for Menneskerettigheder om, at regeringen og arbejdsmarkedets parter skal lave en ligelønsreform?
”Jeg synes, at det er en falliterklæring, at man har haft så mange år til at rette op og ikke har nået det. Nu er der nogen, der må tage fat om den nælde. Politikerne kan finde ud af bruge mange milliarder på den aktuelle situation med corona, så kan de vel også gøre noget ved ligelønnen, der har været et problem i hvert fald i 50 år.”