Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vinterkrigen fortsætter

Sygeplejerskers løn skal vristes ud af historiens skruetvinge

Sygeplejersken 2021 nr. 1, s. 42-53

Af:

Marianne Bom, journalist

sy1-2021_temaok21_oploeft1

Sygeplejerskers løn har i mindst et halvt århundrede siddet fast i historiens skruetvinge. Protester og strejker har der været mange af.

Men de har ikke kunnet rykke ved sygeplejefagets uretfærdige placering i bunden af lønhierarkiet, som senest blev stadfæstet ved tjenestemandsreformen i 1969.

Det offentlige lønsystem er stift og fastlåst. Det sandsynliggør en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der – netop som forhandlingerne om overenskomsterne i 2021 går i gang – anbefaler en ligestillingsreform med ekstra penge til de kvindedominerede fag.