Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Gode råd: Sådan kommer sygeplejen videre

Anerkendelse, restitution og mulighed for refleksion er blandt de gode råd, der kan gøre hverdagen under covid-19 mere udholdelig.

Sygeplejersken 2021 nr. 2, s. 25

Af:

Marianne Bom, journalist

 • Anerkendelse – også økonomisk
 • Adgang til psykolog eller anden psykisk støtte
 • Restitution – og det kan tage lang tid 
 • Pauser og respekt for fridage
 • Mulighed for etisk refleksion
 • Samtale om – og værn om – de værdier, der driver sygeplejen
 • Forudsigelige vagtplaner og arbejdssteder
 • Ordentlig oplæring i nye funktioner
 • Respekt for sygeplejerskers specialisering og erfaring – og at de ikke uden videre kan indgå i andre funktioner
 • Forstå at frivillighed kan opleves som tvang 
 • Tag konflikter på bordet – nogle oplevede at trække det tunge læs, mens andre meldte fra 
 • Lær af nye erfaringer med samarbejde med pårørende – skal deres adgang begrænses?
 • Tæt og tydelig ledelse
 • Glem ikke at lede og anerkende det personale, der ikke plejer Covid-19-patienter
 •  Uddannelse af ledere ud fra det behov, som den enkelte leder har 
 •  Arbejdsgiverne på banen – de har ansvaret for et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Kilder: De gode råd og artiklen bygger udover kilderne i artiklen på interview med: Bibi Hølge-Hazelton, forsker ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Karin Bundgaard, postdoc, Klinik Hoved-Orto. Lone Jørgensen, postdoc, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling.

NB: Nogle udsagn bygger på foreløbige forskningsresultater genereret i samarbejde med kolleger.