Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Lokal løn: Her fanger vi nogle penge

Tid til lokal lønforhandling, når en sygeplejerske får nyt job. Sådan lyder et krav fra Sundhedskartellet. Kommunerne vil til gengæld forenkle reglerne om lønforhandling, fjerne sygeplejerskers ret til årlig lønforhandling og flytte forhandlingsretten ud til den enkelte leder og medarbejder i en atypisk stilling.

Sygeplejersken 2021 nr. 2, s. 37

Af:

Marianne Bom, journalist

JaniSørensen_4

”Det er ved de lokale forhandlinger ved nyansættelser, vi virkelig fanger nogle penge,” siger Jani Sørensen, fællestillidsrepræsentant for ca. 250 sygeplejersker i Herning Kommune. 

”Det er vigtigt, at der er tid til den forhandling. Det duer ikke, at en sygeplejerske føler, at hun er nødt til at sige det gamle job op, før hun har en aftale på plads om det nye. For så er hun ikke sikker på at få noget.” 

Jani Sørensen har forhandlingsretten på DSR’s vegne, når der forhandles løn ved nyansættelser og ved den årlige forhandling om lokalløn, som alle har ret til ifølge overenskomsten.

”Det vil være en fordel, hvis det kommer til at stå et sted, at man skal have en bestemt tidsramme til forhandling ved nyansættelser. Vi har lige foreslået i MED her i Herning, at vi skal lave en nedskrevet procedure. Alle synes, det er en god ide, også nogle af lederne.”

Jani Sørensen forstår godt, hvis arbejdsgiverne har lyst til at droppe de årlige lønforhandlinger. For pengene til fordeling er relativt få.

De fleste penge er bundet op i lønaftaler, der allerede er indgået, og det er stort projekt at indsamle krav og forhandle.

I Herning udgjorde lokallønnen kun godt 4 pct. af lønsummen i maj 2020. I alt søgte 195 sygeplejersker om at få del i 269.400 kr., der var til fordeling.

Det endte med, at 43 fik et ekstra årligt tillæg på gennemsnitligt 6.265 kr. 

Men det er vigtigt for sygeplejersker at blive ved med at gøre krav på de penge. Ellers går de til andre faggrupper, påpeger Jani Sørensen.

På landsplan udgør lokallønnen 7-8 pct. af den samlede lønsum i regioner og kommuner.

Læs også i dette nummer af Sygeplejersken

Opbakning til krav om ligeløn

”Vi har klart markeret vores krav”

Fravær på grund af familien: Fuld løn til fædre på øremærket barsel