Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Problemer med at rekruttere? Ikke hos os

Mens flere arbejdspladser har udfordringer med at skaffe sygeplejersker, oplever andre det modsatte. De har succes med at rekruttere på trods af stort arbejdspres og skiftende vagter. Så hvad er nøglen til den succes? Det har Sygeplejersken talt med en arbejdsmiljø-forsker, tre sygeplejersker og tre oversygeplejersker om.

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 52-53

Af:

Laura Elisabeth Lind, journalist

sy11-2022_rekruttering_oploeft

Malene Friis Andersen

“Når sygeplejersker hører, at det er en fed arbejdsplads med et godt socialt og fagligt fællesskab, kan man vælge mellem mange ansøgere i stedet for bare at være glad for at få én ansøgning,” siger arbejdsmiljøforsker og psykolog Malene Friis Andersen.

Den faglige udvikling bliver prioriteret. Der er gåklub hver anden tirsdag. Blomster til de nyansatte og styr på arbejdskalenderen. Og så står døren til oversygeplejerskens kontor altid åben. 

Det er blot nogle af de forhold, som tilsammen kan danne rammen om en arbejdsplads, hvor sygeplejersker har lyst til at blive i mange år. Og hvor andre står i kø for at få en fod inden for døren, selvom de også her løber stærkt og må arbejde dag, aften, nat, weekend og helligdage.

Spørger man Malene Friis Andersen, psykolog og arbejdsmiljøforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvorfor nogen lykkes med at skaffe sygeplejersker i en tid, hvor hele 46 pct. af alle forsøg på at rekruttere sygeplejersker er fejlslagne, er hendes svar rimeligt enkelt:

“Forskningen viser, at det relationelle er vigtigt for, om man trives på arbejdspladsen. Det betyder meget at have et godt kollegafællesskab med social støtte, hvor man interesserer sig for hinanden og mærker, at man er et vigtigt medlem af arbejdsfællesskabet,” siger hun.

Særligt inden for sygeplejefaget har det betydning, at man hjælper hinanden i svære situationer:

“Det hænger sammen med de høje følelsesmæssige krav i faget. De gør, at det er endnu mere vigtigt med plads, rum og kultur til at udøve social støtte.”

Godt omdømme tiltrækker stærke profiler

Malene Friis Andersen har forsket i trivsel blandt sygeplejersker og andet sundhedspersonale og underviser i dag ledende sygeplejersker i, hvordan man understøtter det psykiske arbejdsmiljø, så man kan fastholde medarbejdere og få succes med rekruttering.

“Det gode psykiske arbejdsmiljø kommer ikke bare af sig selv. Det kræver, at lederen sætter fokus på det og er opmærksom på, at hun selv er rollemodel f.eks. i forhold til kommunikation. Men medarbejderne skal også se sig selv som medskabere af arbejdsmiljøet.”

Og hvis der er et godt arbejdsmiljø, kan fagligheden bedre blomstre og dermed indvirke på rekrutteringen:

“Når sygeplejersker hører, at det er en fed arbejdsplads med et godt socialt og fagligt fællesskab, kan man rekruttere fagligt stærke profiler og vælge imellem mange ansøgere i stedet for bare at være glad for at få én ansøgning. Det er igen med til at forstærke oplevelsen af, at det er et godt sted at være,” siger Malene Friis Andersen.

Hun understreger, at forskning også viser, at kroner og ører er vigtigt for at være en attraktiv arbejdsplads med gode rammer:

“Så den kamp skal ikke slutte. Men der er ingen tvivl om, at et sundt arbejdsmiljø vil have betydning for, om man kan rekruttere og ikke mindst fastholde sygeplejersker.” 

Læs også i denne serie