Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ikke al viden når ud til sygeplejerskerne

Trods licensaftaler med videnskabelige forlag i regi af universiteter og regioner, oplever sygeplejersker på hospitaler at støde på artikler bag betalingsmur. Det kan forsinke, at ny viden kommer patienterne til gavn – i værste fald bliver den viden aldrig tilgængelig.

Sygeplejersken 2022 nr. 13, s. 26-27

Af:

Christina Sommer, journalist

sy13-2022_tema_mbp_inge-moller_dsr_03-11-2022_001

 Tusindvis af tidsskrifter, forskellige databaser, licensaftaler og abonnementsordninger. Det kan være en kompliceret proces at få fat i ny, evidensbaseret viden, hvis artiklerne ligger bag betalingsmur, fordi ens arbejdsplads ikke har adgang til tidsskriftet. 

Det fortæller Stine Thestrup Hansen, postdoc og forskningsansvarlig sygeplejerske i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. 

”Via regionen har vi adgang til en række forskellige videnskabelige tidsskrifter, men langt fra alle. Det betyder, at jeg ikke har fri adgang til alle de artikler, jeg ønsker, med mindre, de er publiceret Open Access,” siger Stine Thestrup Hansen, der anslår, at hun går forgæves hver tredje gang. 

Som forsker er hun dog også tilknyttet Syddansk Universitet, hvilket sikrer hende adgang til langt flere tidsskrifter: 

”Via universitetsadgangen kan jeg hente stort set alle videnskabelige publikationer selv. Nogle gange henter jeg også artikler for kolleger her på afdelingen – både sygeplejersker og læger. Selvom vi er et universitetshospital, der skal arbejde evidensbaseret, har vi ikke direkte adgang til alle de tidsskrifter, vi skal bruge,” fortæller Stine Thestrup Hansen og uddyber: 

”Havde vi ikke haft min adgang, skulle jeg skrive en mail til vores bibliotekar, som ville rekvirere artiklen, der så ville lande på mit skrivebord i en printet udgave to-tre uger senere. Det er en voldsom begrænsning i forhold til, at vi skal arbejde evidensbaseret. Jeg vil påstå, at systemet har negative konsekvenser for vores patienter”.

Stine Thestrup Hansen

Postdoc og forskningsansvarlig sygeplejerske Stine Thestrup Hansen har publiceret to artikler i tidsskriftet Cancer Nursing, bl.a. fordi det var gratis. Men artiklerne ligger bag betalingsmur, hvorfor hun og kollegerne ikke kan hente dem i regi af Region Sjællands licensaftaler før om tre år, fortæller hun.

Foto: Thurid van Steenwijk

Gratis publicering – ingen adgang

Som forsker har Stine Thestrup Hansen også stiftet bekendtskab med problematikken i forbindelse med to artikler fra hendes ph.d.-projekt. 

”Jeg valgte at publicere to artikler i tidsskriftet Cancer Nursing, bl.a. fordi det var gratis. Men så ligger artiklerne ikke Open Access, og det betyder, at jeg og mine kolleger ikke kan hente artiklerne i regi af Region Sjællands licensaftaler før om tre år. Og her er nyhedsværdien jo lige som væk. Det er gratis at publicere, men artiklerne bliver læst mindre. Som forsker har man virkelig mange overvejelser i forhold til publicering”. 

Som klinisk sygeplejespecialist i Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt skal Inge Trelborg Møller holde sig opdateret om ny viden og evidens og formidle det videre til kollegerne. I det arbejde trækker hun ofte på kollegerne på hospitalets fagbibliotek, der har adgang til de forskellige databaser og også tidsskriftet Klinisk Sygeplejeforskning, hvor der kan være relevant litteratur.

”Nogle gange laver jeg selv litteratursøgninger, men finder jeg en artikel, jeg gerne vil have, skal jeg omkring fagbiblioteket. Jeg kan for det meste få de artikler, jeg ønsker, men støder fagbiblioteket på betalingsmure, hvor en artikel f.eks. koster 500 kr., skal vi lige overveje den en ekstra gang,” siger Inge Trelborg Møller.

20.000 kr. for Open Access

Inge Trelborg Møller er pt. medforfatter på to artikler i forbindelse med en forskningsbaseret analyse af afdelingens akutte vurderingsspor. Og overvejelserne før publicering er mange:

”Når vi bruger tid og penge på forskning, er det også nødvendigt at skele til, at vi efterfølgende bliver krediteret for det. Derfor tæller tidsskriftets rangering og målgruppen en del i beslutningen,” siger hun.

I det her tilfælde er målet at komme ud til så mange akutmedicinere som muligt i Norden, da forskningen er mest relevant for dem.

”Derfor har vi valgt at søge publicering i Skandinavisk Akutmedicinsk Tidsskrift. Det koster 20.000 kr., til gengæld er der Open Access. Havde vi valgt Europæisk Akutmedicinsk Tidsskrift, havde det været gratis at publicere, men der ville omvendt være betalingsmur for klinikerne.” 

13-2022_tema_kassefoto

Tema: Det er dyrt at få og formidle ny viden

Publikation af forskningsartikler er en milliard­industri, som møder voksende kritik flere steder. Råvaren er gratis og ofte offentligt finansieret i form af forskning og artikler. Og betaler forsker ikke selv for publicering, ligger artiklerne bag betalingsmur. Det kan forsinke ny viden i at komme ud.

Læs i dette tema:

Sådan blev artiklerne til

Dette tema bygger bl.a. på et researchsamarbejde udført af journalist Christina Sommer fra Sygeplejersken og freelancejournalist Antje Gerd Poulsen, som i denne sammenhæng har skrevet til Ugeskrift for Læger.

Samarbejdet udspringer af et netværk af sundhedsjournalister fra forskellige medier.

Læge, ph.d. og journalist Charlotte Strøm og Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d. og fagredaktør på Sygeplejersken samt Fag&Forskning, har bidraget med research og interview.