Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Teams sikrer tværfaglig overskuelighed

Det giver et bredt fagligt syn på borgerne, at man som syge­plejerske samarbejder med sine andre kollegaer. Det fortæller Lea Suhr Reckeweg og Michelle Greger Birkholm, sygeplejersker i de selvstyrende teams i Kerteminde Kommune.

Sygeplejersken 2022 nr. 5, s. 32

Af:

Diana Mammen, journalist

sy5-2022_temaselvstyrende-teams
Tværfaglige teams

I Kerteminde Kommune har man arbejdet i teams siden juni 2021. Arbejdsmetoden er udbredt til at dække hele kommunen.

  • Der er i alt 12 teams, hvor otte af dem dækker dagvagter, tre dækker aftenvagter, og et har nattevagter.
  • Et team består af 14 faste medarbejdere: tre sygeplejersker, to social- og sundhedsassistenter, syv social- og sundhedshjælpere, en terapeut og en visitator.

 ”Skrøbelig borger med nedsat appetit er begyndt at falde oftere.” 

Det er noteret af det tværfaglige team i Kerteminde Kommunes hjemmesygepleje, som til det ugentlige holdmøde skal drøfte, hvordan de kan yde den bedste hjælp og pleje. 

Sygeplejerskerne Lea Suhr Reckeweg og Michelle Greger Birkholm fortæller om borgerens sygdomsforløb og medicinforbrug.

En diætist og ergoterapeut er inviteret med til mødet og fortæller om madvaner og indtag for at undgå vægttab samt muligheden for en stol med hjul, så borgeren kan undgå at falde, når der gøres rent. 

”Hver faggruppe bidrager med deres viden, så man kommer hele vejen rundt om borgeren. Det gør, at man med det samme kan handle på, hvad borgeren har brug for. Det bliver sat i værk hurtigere, da alle parter er med til mødet,” siger Lea Suhr Reckeweg. Michelle Greger Birkholm tilføjer: 

”Holdmøderne sikrer, at man er med i hele processen om de beslutninger, der bliver truffet om borgerne.” 

Begge sygeplejersker er enige om, at det bidrager til større overskuelighed, da man ved hvilke begrundelser, der ligger bag beslutningerne om en borger.

Sparring kollegaer imellem

”Et godt samarbejde på tværs af teamet er afgørende. Det giver mig et bredt fagligt syn på borgerne, fordi jeg får input fra andre faggrupper end min egen,” siger Michelle Greger Birkholm. 

 Hun fortæller, at fordi man også kender sine kollegaer så godt i de små teams, er det mere naturligt at spørge hinanden til råds: 

”Som sygeplejerske er jeg måske ude ved en borger én gang om ugen, så hvis jeg skal have af- eller bekræftet, om min observation af en borgers tilstand er korrekt, kan jeg trække på de kollegaer, som er i hjemmet oftere.”

Tre gange om ugen mødes teamet også og drøfter, om der er noget, der skal handles på nu og her. Lea Suhr Reckeweg forklarer, at samarbejdet på tværs af faggrupper fungerer til ug, efter man har organiseret sig i teams: ”Den største forskel er, at vi nu har hjemmeplejen tæt på, så man kender hinanden og ved derfor, hvordan vi kan hjælpe hinanden, så det tilgodeser borgerne. Det er blevet en naturlig del af vores hverdag at trække på hinandens forskellige fagligheder.” 

sy5-2022_tema_kassefoto

TEMA: SELVSTYRENDE TEAMS
Selvstyrende teams bliver testet i stor stil

Der er ændringer på vej i ældre- og hjemme­sygeplejen i landets kommuner. For mange er begyndt at arbejde i faste, selv­styrende teams, hvor man som syge­plejerske arbejder med de samme kollegaer og besøger de samme borgere. En velkommen kulturændring, lyder det fra dem, der er begyndt med den nye arbejdsmetode. 

Læs i dette nummer af Sygeplejersken: