Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hjemmebehandling styret fra hospitalet

Et stigende antal af patienterne tilknyttet Hæmatologisk Afdeling kan blive behandlet hjemme. De har også deres gang på afdelingen, men siden 2015 har hjemmebehandling været en mulighed.

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 28-29

Af:

Diana Mammen, journalist

sy7-2022_tema_hjemmebehandling_ingrrid-hylby
Behandling i hjemmet sker på flere måder

Medicinsk kræftbehandling som intravenøs infusion på bærbar infusionspumpe med fremmøde hver eller hver anden dag. Pumpen sikrer, at man får den rette mængde kemoterapi på de rigtige tidsintervaller. Infusionspumpen transporteres i en rygsæk eller bæltetaske.

Medicinsk kræftbehandling kan også gives som subcutan injektion, hvor patienten eller en pårørende oplæres i ambulatoriet til selv at administrere behandlingen hjemme. Behandlingen blandes på sygehusapoteket på behandlingsdagen og sendes hjem til patienten. Det kan her ofte reducere fremmøde til én gang månedligt i stedet for én til to gange ugentligt. Ved de patienter, som ikke selv kan oplæres, forsøges der at etablere samarbejde med hjemmesygeplejen

Lymfekræft, leukæmi og knoglemarvskræft. Det er nogle af de sygdomme, som patienterne på Hæmatologisk Afdeling lider af. De er derfor stedkendte på afdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. For selvom mange af dem er i hjemmebehandling, en mulighed de har haft siden 2015, så slipper de ikke for at komme enten ind på ambulatoriet eller dagsafsnittet. 

”Hjemmebehandling er muligt for mange af vores patienter. Vores sygeplejersker sørger for, at de er klædt godt på til at varetage deres egen behandling, så de er trygge ved at blive sendt hjem,” siger Tina Lanther, chefsygeplejerske på afdelingen. 

Hun præciserer, at selvom patienterne er i hjemmebehandling, så skal de stadig ind på afdelingen. Nogle hver dag i perioder, andre behøver blot at komme én eller to gange om ugen, hvor andre blot skal møde op en enkelt gang om måneden. Alt efter sygdoms- og behandlingsforløb. 

”Afdelingen er den eneste af sin slags i Region Sjælland, og derfor er alle patienter med en sygdom i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet tilknyttet os. Om de bor i Nakskov eller Nykøbing Sjælland. Derfor er det en kæmpe gave for dem, at de har muligheden for at blive behandlet hjemme, så de i et vist omfang slipper for turen herind,” siger hun. 

Afdelingen har også et sengeafsnit, hvor man bliver indlagt, hvis det er nødvendigt. 

Hjemmebehandling med bortezomib

Som de første i Danmark begyndte Hæmatologisk Afdeling at tilbyde bortezomib som hjemmebehandling. En behandlingsmåde, der førhen havde krævet fremmøde i ambulatoriet 1-2 gange om ugen, men som nu kan klares i hjemmet. 

”Patienterne gav udtryk for en oplevelse af øget livskvalitet og ansvar for egen behandling. Derudover oplevede de større frihed ved væsentligt færre hospitalsbesøg, og de følte sig trygge.”

Kilde: Hjemmebehandling med bortezomib – en kæmpe gevinst for patienter med myelomatose og for Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitets­ hospital, Roskilde. Udgivet i FSK Fagligst Selskab for Kræftsygeplejersker, nr. 1, 2021.

Et stort koordineringsarbejde 

Udover de sygeplejersker, som patienterne møder på afdelingen, når de eksempelvis er inde til en konsultation, skal oplæres i deres hjemmebehandling eller have udleveret medicin, så har den forløbskoordinerende sygeplejerske en afgørende funktion.  

”Vi har også behandlingsansvaret for vores patienter, når de får behandlingen i eget hjem, så vi skal levere både deres medicin og alle de remedier, som skal bruges dertil. Vores forløbskoordinerende sygeplejerske medvirker til at afdække, hvilke muligheder de forskellige patienter har, alt efter hvilken kommune de er tilknyttet. Eksempelvis hvis vi skal bede om assistance af hjemmeplejen i forbindelse med behandling i hjemmet,” forklarer Tina Lanther.

Selvom det er et stort koordineringsarbejde at få hjemmebehandling til at være en mulighed, så lykkes det i langt de fleste tilfælde. Til glæde og gavn for patienterne.  

sy7-2022_tema_hjemmebehandling_kassefoto

Når hjemmet bliver en sygestue

På Onkologisk Ambulatorium i Vejle retter sygeplejerske Birgitte Thisgaard Pedersen på medicintilførslen hos en patient. Det er et sjældent besøg, for han er blandt det stigende antal patienter, der modtager medicinsk behandling i eget hjem. Hjemmebehandling stiller krav til patienterne, ændrer rammerne for sygeplejen og skaber nye dilemmaer, der afløser gamle. Forskere og sygeplejersker efterlyser en mere nuanceret samtale om behandling i hjemmet, hvor både sygeplejerskerne og patienterne bliver klædt på til at håndtere den nye virkelighed i sundhedsvæsnet.

Læs i dette tema: