Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Højeste beredskab: Trin 3

"Det er et gigantisk maskineri, der sættes i gang, når man trykker på knappen for trin 3," fortæller overlæge og ansvarlig for beredskabet på Rigshospitalet Kristian Andersen.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 49

Title

Der er i alt fire beredskabstrin, hvor trin 0 er den daglige drift. På trin 1 kalder man ikke ekstra medarbejdere ind, men er ekstra opmærksom på telefon og mail m.m. På trin 2 bliver der kaldt et antal ekstra medarbejdere ind på arbejde, således at man kan modtage flere patienter end vanligt. Beredskabstrin 3 er det højeste og er det, der blev aktiveret på dagen for skyderiet i Field’s. Her kaldes der et stort antal medarbejdere ind, så man kan modtage et massivt antal patienter. Kristian Andersen er overlæge og ansvarlig for beredskabet på Rigshospitalet. Han fortæller, at det er et gigantisk maskineri, der sættes i gang, når man trykker på knappen for trin 3.

Kilde: Kristian Andersen, overlæge på Rigshospitalet, Ansvar for beredskab

 

Step 1
Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), Region H. koordinerer »hændelser«
Herfra står man for koordinationen af hændelser, der involverer alle regionens hospitaler. Ligeledes koordineres også den præhospitale indsats med bl.a. ambulancer og akutlægebiler. 
Det er den vagthavende på AMK, der orienterer hospitalerne, hvis der sker en større hændelse.

Step 2
Akut Koordinations Center (AKC) i traumecentret på Rigshospitalet
Til daglig modtager AKC meldinger fra præhospitale enheder (ambulancer, lægebiler eller lægehelikoptere) om patienter, der skal modtages på Rigshospitalet.
Der er en AKC-overlæge i beredskabsvagt døgnet rundt. Modtager AKC-lægen en beredskabsmelding fra AMK, så beslutter AKC-lægen efterfølgende, hvilket beredskabstrin, der skal aktiveres. 
Ved beredskabshændelser varetager AKC kommunikation mellem AMK og Rigshospitalet.

Step 3
Beredskabet aktiveres

I tilfælde af meget alvorlige hændelser er det ofte svært at få helt nøjagtige oplysninger i starten. Dette gør, at aktiveringen til dels må bero på et skøn. 
Essensen er, at man er nødt til at få bekræftet, at hændelsen er reel, samtidig med, at man heller ikke må vente for længe, før beredskabet aktiveres.

Step 4
Automatisk SMS- og opkaldssystem

AKC-lægen på Rigshospitalet aktiverer et automatisk SMS- og opkaldssystem, der sender besked ud til personale inden for forskellige faggrupper – alle tilknyttet TraumeCenter i en eller anden form: læger, sygeplejersker, portører, sekretærer, krisepsykologer, pårørendekoordinatorer, kriseledelse, logistik, m.fl. Personalet bliver bedt om at bekræfte, om de kan møde på arbejde, og hvis ja, begive sig afsted så hurtigt som muligt.

Step 5
Lokale afdelinger på banen

Samtidigt aktiveres de vagthavende på de øvrige ca. 49 lokale afdelinger på Rigshospitalet. Disse tæller bl.a. intensivafdelinger, sengeafdelinger og servicepersonale. Afdelingerne koordinerer herefter indkald af personale i egne rækker. 

Step 6
Afventer de sårede og tilskadekomne

Når AKC får en melding om en beredskabshændelse, kan patienterne allerede være på vej til Rigshospitalet. Der vil fra starten være et meget stort antal opgaver, der skal løses. Det er derfor vigtigt, at de rigtige personalegrupper møder hurtigt ind og på de rigtige steder. En forudsætning for succes er også, at alle har læst og kender deres plads i den overordnede beredskabsplan og i de lokale ditto. Når Rigshospitalet går i beredskabstrin 3, er der ikke noget maksimum for, hvor mange patienter, der kan modtages.

Læs også

"Den ordlyd gør, at man frygter det værste"

"Holy Moly, det her er alvorligt"

"Løb direkte ind i beredskabet"

Højeste beredskab: Trin 3

Tidslinje for skyderiet i Field's søndag den 3. juli 2022

Mistænktes forløb i psykiatrien kulegraves