Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland valgt for perioden 2021-2025.

Kredsbestyrelsen maj 2022

Foto:

Per Colstrup Vinkel

Indgang - logo

I Kreds Midtjyllands indsats for at forbedre sygeplejerskers vilkår er der et tæt samarbejde mellem medlemmer, valgte og ansatte.

Generalforsamling
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmer drøfter og beslutter retningslinjer for kredsens arbejde.

Kredsbestyrelse og formandsgruppe
Kredsbestyrelsen vælges for fireårige perioder og består af 29 medlemmer og en formandsgruppe med fire kredsnæstformænd og en kredsformand. Kredsbestyrelsen mødes til månedlige møder og beslutter kredsens politikker og strategier i forhold til generalforsamlingernes vedtagelser. 

Kredsens politiske sekretariat
Kredschef Lotte Niebur har ansvaret for den daglige ledelse af kredsens administrative og politiske sekretariat, der arbejder tæt sammen med såvel formandsgruppe som kredsbestyrelse.

Sidste nyt fra kredsbestyrelsen

Få et hurtigt overblik over, hvad kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland behandlede på møderne.

Strategi, politikker og pjecer

Læs mere om, hvilken retning DSR, Kreds Midtjylland arbejder i.

DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger om arbejdstid.

Strategi for kredsens aktiviteter

Anbefalinger og tjeklister vedrørende opgaveflytning.

Strategi for tillidsrepræsentanter.

Kredsens indsats for sygeplejersker ansat på det private område.

Fælles afsæt fra forhandlingsfællesskabet for sygeplejersker i atypiske stillinger.

Kredsbestyrelse i Midtjylland - 2021-2024

Kredsbestyrelsen består af formandsgruppen samt nedenstående 29 medlemmer.

Medlemmer af kredsbestyrelsen

Kreds Midtjylland på Kongres

Her kan du kigge nærmere på, hvad DSR Kreds Midtjylland havde fokus på i forbindelse med tidligere udgave af Dansk Sygeplejeråds kongres. Næste kongres i DSR afholdes i 2024.

Kredsens satsningsområder

På kredsens generalforsamling beslutter medlemmerne hvilket område, kredsen særligt skal arbejde med for at forbedre sygeplejerskers vilkår.

Kreds Midtjyllands samarbejdspartnere

Kredsen samarbejder aktivt med bl.a. FH og DRO

Hovedorganisation (FH)

FH er Danmarks største tværfaglige fællesskab. FH organiserer fagforeninger, der repræsenterer mere end 1,3 millioner lønmodtagere, herunder Dansk Sygeplejeråd. FH består af 65 medlemsorganisationer, som sammen kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

FH er organiseret i 17 sektioner, som fungerer som tværfaglige fællesskaber for lokale faglige organisationer. Sektionerne varetager lønmodtagernes interesser lokalt overfor kommuner og regioner. Der er seks sektioner i den midtjyske region: Østjylland, Aarhus, Horsens/Hedensted, Skive/Viborg, Vestjylland og Herning/Ikast Brande.

FH Region Midtjylland varetager det koordinerende samarbejde mellem de seks midtjyske FH-sektioner. Her understøttes den regionale interessevaretagelse, og der fokuseres på sammenhænge mellem indsatser indenfor FH’s kerneområder, som er beskæftigelse, erhverv, uddannelse, arbejdsmiljø, sundhed og velfærd.

DSR, Kreds Midtjylland er repræsenteret i såvel de seks sektioner som i det koordinerede regionale samarbejde. Dertil er kredsen repræsenteret i udvalgte lokale enheder og kommunaludvalg under FH.

Læs mere om FH


DET REGIONALE ORGANISATIONSSAMARBEJDE
Den Regionale Organisationsrepræsentation (DRO)

DSR, Kreds Midtjylland samarbejder aktivt med de faglige organisationerne i det regionale organisationssamarbejde DRO, hvor kredsformand Anja Laursen er formand.

DRO’s formål er at fremme og varetage fælles interesser over for Region Midtjylland.

DRO bidrager til fremme af samarbejde og tværfaglig netværksudvikling mellem organisationerne og er et forum for drøftelse af fagpolitiske strategier og erfaringsudveksling.

DRO består af 31 organisationer, som til sammen repræsenterer ca. 17.000 medlemmer, som arbejder på Region Midtjyllands arbejdspladser over hele regionen og inden for alle regionens arbejdsområder. Hovedparten af organisationerne i DRO har ligeledes medlemmer, som er ansat i kommunerne.

SUNDHEDSKARTELLET

Dansk Sygeplejeråd er en del af Sundhedskartellet, som er forhandlings- og samarbejdsorganisation for 90.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. Sundhedskartellet består af otte faglige organisationer, som i fællesskab arbejder aktivt for at sikre fagligheden og fastholde professionernes anerkendelse hos offentlige myndigheder og i medierne. Sundhedskartellets formål er at sikre medlemmerne i de otte faglige organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner.

Dansk Sygeplejeråd er den største faglige organisation i samarbejdet. Formanden for Sundhedskartellet er Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen. Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation.

Sundhedskartellet er en del af Forhandlingsfællesskabet, som består af 51 faglige organisationer og repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner ved overenskomstforhandlinger.

DSR, Kreds Midtjylland samarbejder lokalt med organisationerne i Sundhedskartellet.

Øvrige samarbejdspartnere

DSR, Kreds Midtjylland indgår ligeledes i lokalt forankrede samarbejdsfora, herunder Den kommunale fællesrepræsentation i Aarhus (DKF) og Fagligt Fællesskab, som er en forening af faglige organisationer, der repræsenterer ansatte i Silkeborg Kommune.