Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Løn ifølge overenskomsten – kommunalt ansatte

Find din løn ifølge overenskomsten i kommunerne, og få et overblik over din løn og dit lønforløb, hvad enten du er ansat som sygeplejerske, specialuddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, kandidatuddannet sygeplejerske eller som leder.

Sådan er din løn sammensat ifølge overenskomsten

Din løn består af faste løndele og arbejdstidsbestemte tillæg:

 • Faste løndele:
 • Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter, hvor i landet du arbejder
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og arbejdserfaring
 • Pension
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales i tre rater om året. Læs mere om optjenings- og udbetalingstidspunkter i lønvejledningen, som du finder længere nede på siden.


Arbejdstidsbestemte tillæg/særydelser:

Hvis du arbejder på skæve tidspunkter, kommer en del af din løn fra genetillæg eller særydelser. Du kan læse mere om satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb i Arbejdstidsaftalen.

Læs mere om arbejdstid for kommunalt ansatte

Lokale tillæg

Ud over den løn, der er fastlagt i overenskomsten, kan der være forhandlet et højere løntrin eller tillæg til dig på baggrund af dine funktioner eller kvalifikationer.

Læs mere om lokal løn

Lønvejledning og løntabeller
Vores lønvejledning og løntabeller er altid opdaterede med de aktuelle satser og giver dig et godt overblik over din løn. Du får også en nærmere beskrivelse af de forskellige løndele og et overblik over dit lønforløb.

Hvorfor afviger min løn fra tallene i overenskomsten?

Beløb i den kommunale overenskomst er angivet i niveauet pr. 1. januar 2006, og svarer til lønniveauet på det tidspunkt. Det betyder, at din aktuelle løn er højere end den, du kan se i overenskomsten.

Beløb i den kommunale arbejdstidsaftale er angivet i niveauet pr. 31. marts 2000.

For at finde din aktuelle løn ifølge overenskomsten, skal du gange med en såkaldt ”reguleringsfaktor”. Reguleringsfaktoren er en teknisk løsning, der gør det muligt at udregne de aftalte lønstigninger og -reguleringer.

OK24 forsidegrafik

OK24 kommuner

Med OK24-aftalen er der vedtaget en del forbedringer, der vil blive udmøntet i perioden frem mod januar 2026.

Du kan læse mere om, hvad kommunalt ansatte sygeplejersker kan se frem til her.

Din løn som sygeplejerske

Lønnen for kommunalt ansatte sygeplejersker består af en startløn og to anciennitetsstigninger:

 • Lønnen stiger første gang ved 4 års anciennitet i form af et højere løntrin og et øget årligt tillæg
 • Lønnen stiger anden gang ved 10 års anciennitet i form af et øget årligt tillæg

Pensionen i kommunerne udgør 13,93%.
Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 2,83% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

Din løn som specialuddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske

Lønnen for kommunalt ansatte, specialuddannede sygeplejersker og sundhedsplejersker består af en startløn og en anciennitetsstigning ved fire års anciennitet.

Pensionen i kommunerne udgør 13,93%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 2,83% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af henholdsvis dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og i hvilket område du arbejder.

Din løn som kandidatuddannet sygeplejerske

Sygeplejersker med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen. Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4.

 • Lønnen stiger første gang ved 2 års anciennitet i form af et højere løntrin (A5)
 • Lønnen stiger anden gang ved 3 års anciennitet i form af et højere løntrin (A6)
 • Lønnen stiger tredje gang ved 4 års anciennitet i form af et højere løntrin (A8)


Bemærk, at der ikke er noget centralt aftalt tillæg eller områdetillæg, hvis man er ansat som kandidatuddannet sygeplejerske.

Pensionen i regionerne udgør 16,88%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 2,48% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 1,95% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har.

Din løn som ledende sygeplejerske

Lønnen for ledende sygeplejersker er sammensat på følgende måde efter overenskomsten:

 • Ledende sygeplejersker indplaceres på lederlønskalaen efter lokal aftale i intervallet mellem trin 5 og trin 14.
 • Ledende sygeplejersker modtager et tillæg på 528 kr. pr. måned pr. 1. april 2024.

Pensionen for ledende sygeplejersker i kommunerne er 17,70%.
Der er desuden en fritvalgsordning, hvor du kan vælge at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller at få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Tre gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 2,83% af den ferieberettigede løn.

Bemærk, at der ikke er noget områdetillæg, hvis man er ansat som ledende sygeplejerske.

Læs mere om løn for ledende sygeplejersker her:

Lederforeningen: løn og kontrakt

Lønberegner

Brug Sundhedskartellets lønberegner nedenfor til at udregne din aktuelle løn ifølge overenskomsten som ansat i en kommune eller i en region.

I lønberegneren kan du udregne din præcise løn, pension og særlige feriegodtgørelse på baggrund af, hvilket område du tilhører, din beskæftigelsesgrad, din anciennitet og eventuelt lokalt forhandlede tillæg.

Det er en god ide at have din lønseddel ved hånden, når du tjekker, om du får den løn, du er berettiget til.

Lønberegneren