10 år med forkert løn

En sammenlægning af to psykiatriske centre i Region Hovedstaden var anledning til, at sygeplejerske Helle Knudsen bad en konsulent i Kreds Hovedstaden om et løntjek. Det afslørede 10 år gamle fejl og resulterede i 315.221 kr. i efterbetalt løn.

I foråret 2016 fik sygeplejerske Helle Knudsen en rigtig god nyhed. Hun skulle have 315.221 kr. i efterbetaling pga. fejl i hendes løn gennem et helt årti. 

”Faktisk fik jeg den viden lidt drypvis. Først var det et manglende funktionstillæg for at have specialuddannelse, dernæst var der manglende kvalifikationstillæg,” fortæller Helle Knudsen, som er ansat i det Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni, OPUS. Her har hun været ansat siden januar 2005. Med en specialuddannelse i psykiatri skulle hun fra starten have haft et kvalifikationstillæg, men det fik hun ikke, og derfor blev hun ikke – som andre specialuddannede sygeplejersker på Psykiatrisk Center Hvidovre – hævet til løntrin 7.

”Jeg syntes, det var svært at gennemskue, for jeg fik nogle tillæg for min erfaring, og når jeg sammenlignede min løn med kollegers, som havde nogenlunde samme anciennitet, men ikke helt samme uddannelse og kvalifikationer, så tænkte jeg, at jeg fik nok den løn, jeg skulle have, og det blev faktisk på et tidspunkt bekræftet af en daværende tillidsrepræsentant og af en daværende medarbejder i Kreds Hovedstaden,” fortæller Helle Knudsen som understregning af, hvor svær løn kan være at gennemskue.

De vigtige detaljer 

I 2011 skete der så endnu en fejl. Her fik alle sygeplejersker i distriktspsykiatrien et tillæg for fleksibilitet på 20.000 kr. pr. år, men heller ikke dette tillæg fik hun. Fejlen blev dog opdaget i 2015, hvor OPUS-teamet på Psykiatrisk Center Hvidovre fusionerede med de psykiatriske centre PC Glostrup og PC Amager. 

Lønadministrationen på PC Amager gennemgik alle lønsammensætninger for de nye medarbejdere og opdagede, at noget ikke stemte. Derefter kontaktede de Dansk Sygeplejeråd, og konsulent i Kreds Hovedstaden, Lars Bertelsen, tog kontakt til Helle Knudsen. 

Da Lars Bertelsen dykkede ned i sagen, blev det hurtigt klart, at det gik galt, allerede dengang Helle Knudsen blev placeret på det forkerte løntrin i 2005. Og at den fejl havde ført alle de andre fejl med sig. Regnestykket for de 10 år endte med at lyde på 315.221 kr., som skulle efterbetales i løn. Helle Knudsen har lært af sin historie:

”Fremover tager jeg med mig, at jeg skal være skarp på, hvad jeg får tillæg for, og jeg vil være opmærksom på, at der er meget stor forskel på kvalifikations- og funktionstillæg. Man skal skelne strategisk, hvad man får lagt ind under det ene og det andet. Det er vigtigt at være nede i detaljerne og også at have styr på sin dokumentation – f.eks. sende kopi af eksamens- og uddannelsesbeviser til sin arbejdsgiver og få kvittering for modtagelsen.” 

2016-12-loen1

Får du lønSEDDEL som fortjent?

Læs, hvad du selv kan gøre for at sikre dig, at din løn lander på det rigtige beløb.

Se også temasiden, hvor vi har samlet den vigtigste viden om løntjek på dsr.dk/løntjek

 

Emneord: 
Løn