En stor pose penge og en kagemand

Camilla Friis-Larsen hentede et tillæg på 1.000 kr. pr. måned hjem til fire kolleger og sig selv samt en efterbetaling på i alt 200.202 kr. I fem år havde Roskilde Kommune undladt at betale dem for at være selvtilrettelæggere.

2016-12-loen-camilla
Foto: Claus Bech
Sygeplejerskerne på Center for Alkohol- og Stofbehandling, CAS, i Roskilde tilrettelægger selv deres vagter. Da Camilla Friis Larsen sidste år overtog posten som tillidsrepræsentant, var hun på kursus i kredsen for at lære om arbejdstidsaftalen. 

”På kurset fortalte jeg, at vi arbejdede på en fleksordning, hvor vi f.eks. dækker ind for hinanden under sygdom, og så kiggede alle undrende på mig, for der er ikke noget, der hedder fleksordning i overenskomsten,” fortæller Camilla Friis Larsen, som derfor så det som sin første store opgave at undersøge, om sygeplejerskerne var berettiget til et tillæg for selvtilrettelægning af vagter.

Hun fik sine fire kolleger til at printe og kopiere alle de gamle arbejdsplaner fem år tilbage.

”De ligger som Excel-ark, og det var faktisk nemt at dokumentere. Så bad jeg vores fællestillidsrepræsentant om at kigge på sagen, og hun kunne se, at det drejede sig om rigtig mange penge, så hun rådede os til at få hjælp i kredsen.”

Et forhandlingsforløb med Roskilde Kommune gik i gang og stod på over lang tid. Det endte med, at kommunen medgav, at sygeplejerskerne var selvtilrettelæggende og derfor skulle have et løntillæg fremover, der svarer til at gå fra løntrin 8 til løntrin 9 i overenskomsten. Konkret betyder det en månedlig lønstigning på næsten 1.000 kr. for hver. Desuden havde sygeplejerskerne krav på at blive kompenseret bagud.

”Det første, jeg gjorde, var at køre ned i kredsen med en kæmpe kagemand til konsulent Jacob Fage Sørensen, som havde hjulpet os med at få forhandlet fem års kompensation på plads.

Lyt til din mavefornemmelse

Camilla Friis Larsen og de fire kolleger på afdelingen fik at vide, at de tilsammen ville få 200.202 kr. i kompensation for de fem års arbejde, hvor de reelt havde været selvtilrettelæggende. Selv fik hun ca. 36.000 kr. før skat for de tre år, hun havde været ansat.

”Min første tanke var ”hold da op, det er mange penge”, men selve sejren betød også noget, for vi skal da have det, vi har fortjent. Vi planlægger jo netop selv vores arbejde og sørger for, at vagterne altid er besat, uanset om nogen bliver syg,” siger hun og understreger, at de gennem hele forløbet har haft deres leders opbakning. 

I dag er Camilla Friis Larsen fællestillidsrepræsentant for alle sygeplejerskerne i Roskilde Kommune. Hun opfordrer sygeplejersker til at undersøge deres løn, hvis de har den mindste tvivl, om lønnen stemmer. 
”Det skulle ikke undre mig, om der er andre sygeplejersker, som ikke er klar over, at de arbejder som selvtilrettelæggere med krav på et tillæg. Eller sygeplejersker, som arbejder på et forkert løntrin. Min opfordring er, at hvis ens mavefornemmelse siger, at der er noget galt, så er der nok noget om det. Har man brug for hjælp, så tag fat i tillidsrepræsentanten eller den lokale kreds.”

Det sker i kredsene 

Kreds Nordjylland:
Åbent hus-arrangement mandag 7. november 2016 kl. 13-17, hvor medlemmerne kan komme på kredskontoret og få tjekket deres lønsedler.  Adressen er: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. dsr.dk/kredse/nordjylland

Kreds Sjælland:
De faglige konsulenter er altid klar ved telefonen, hvis du vil have tjekket din løn. Ring 7021 1664.
dsr.dk/kredse/sjaelland

Kreds Syddanmark:
Kredsen laver en quiz. To gange i hver af de fire uger (43, 44, 45 og 46) bliver der lagt spørgsmål på hjemmesiden om eksempelvis arbejdstid. Blandt dem, der svarer rigtigt, trækkes der lod om to biografbilletter.
dsr.dk/kredse/syddanmark

Kreds Midtjylland:
Kreds Midtjylland agter i ugerne 43, 44, 45 og 46, at stå ved arbejdspladserne/kitteludleveringen på de regionale arbejdspladser og dele rundstykker samt materiale/foldere ud. Tjek hjemmesiden for at se det endelige program. 
På de kommunale arbejdspladser udsendes materialet fra kampagnen. 
dsr.dk/kredse/midtjylland 

Kreds Hovedstaden: 
To løntjek-caféer i efteråret (24.10. og 3.11.) med dels plenumoplæg, dels tjek af enkelte lønsedler i det omfang, der er tid til det. Desuden gennemføres to forstå din lønseddel-arrangementer (15.11. og 29.11.), særligt målrettet nyuddannede. Se flere detaljer om arrangementerne på hjemmesiden. 
dsr.dk/kredse/hovedstaden

2016-12-loen1

Får du lønSEDDEL som fortjent?

Læs, hvad du selv kan gøre for at sikre dig, at din løn lander på det rigtige beløb.

Se også temasiden, hvor vi har samlet den vigtigste viden om løntjek på dsr.dk/løntjek

 

Emneord: 
Løn