Sara kan ikke få lov at arbejde fuld tid

Da hæmodialyse 1 på Frederiksberg Hospital for to år siden blev beskåret, blev arbejdstiden sat ned med en halv time om dagen. Nu ansættes sygeplejerskerne maksimalt på 33 timer om ugen. For sygeplejerske Sara Holse Mortensen er det problematisk.

33 timer om ugen. På hæmodialyseafsnit 1 på Frederiksberg Hospital kan de ansatte sygeplejersker ikke ansættes til flere timer, med mindre de vil tage 12-timers vagter eller indvilliger i at arbejde på andre afdelinger for at supplere op. Årsagen er nedsat arbejdstid som led i besparelser for få år tilbage. 25-årige Sara Holse Mortensen blev som nyuddannet ansat på afdelingen i februar i år, og trods et ønske om at arbejde 37 timer, kan arbejdspladsen ikke tilbyde hende flere end 33. Hun er derfor en del af de 10 pct. af alle sygeplejersker, der trods et ønske om at arbejde på fuld tid ganske enkelt ikke får lov.

"Det er problematisk, at man ikke får særlig meget udbetalt og heller ikke sparer op til sin fremtid og alderdom. Det er bekymrende," siger hun.

Udover problemer med at finde og betale bolig i København og få hverdagsøkonomien til at hænge sammen, kan det lave timetal få den konsekvens, at Sara Holse Mortensen er nødt til at forlade arbejdspladsen.

"Når min kæreste og jeg en dag får børn og dermed højere udgifter, så vil det klart være en grund til at finde et andet arbejde. Jeg er nødt til at tænke på min fremtid," siger hun.

Besparelser gav deltid

Da der i sin tid skulle spares i afdelingen, var der to scenarier: færre i fremmøde eller kortere arbejdstid. Scenarierne blev drøftet i MED-udvalget, men i sidste ende var det ledelsens beslutning. Valget faldt på kortere arbejdstid.

Halvdelen af afdelingens sygeplejersker sagde op, og det kan stadig mærkes på det faglige niveau i afdelingen, der i stedet har ansat mange nyuddannede sygeplejersker.

Når Sara Holse Mortensen hører, at politikerne gerne vil have flere sygeplejersker på fuld tid, kan hun ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet.

"Vi kan jo netop ikke komme på fuld tid, fordi de har besparet så meget på området," siger hun.

12-timers vagter vender hverdagen på hovedet

Afdelingens tillidsrepræsentant Marin Snejbjerg fortæller, at selv om afdelingen tilbyder fuld tid, er det reelt set ikke en mulighed for de fleste ansatte, der med ugentlige 12-timers vagter ikke vil kunne få hverdagen til at hænge sammen. Marin Snejbjerg arbejder som den eneste på afdelingen 37 timer om ugen, men det er ikke med hendes gode vilje.

"Jeg var i sin tid tvunget til at holde fast i mine 37 timer, selvom det passer mig virkelig dårligt at have 12-timers vagter," forklarer hun.

"Men jeg er enlig mor til tre børn. Jeg har ganske enkelt ikke råd til at gå ned i tid."

Afdelingens oversygeplejerske, Karina Bruun, kan godt forstå, at mange af de ansatte ærgrer sig over timetallet.

"Der er jo ingen af os, der elsker de her besparelser, og vi ville ønske, at det ikke var frontpersonalet, der skulle berøres. Men det var den mulighed, der var. Jeg kan sagtens forstå, at personalet synes, det er svært at få hverdagen til at hænge sammen. Men med de vilkår vi har haft, synes jeg, vi som ledelse har gjort, hvad vi kunne," siger hun.

Koege Sygehus

TEMA: SYGEPLEJERSKEMANGEL

I dag står 5.000 sygeplejerskestillinger ubesat, og det bliver stadigt sværere at rekruttere. Paradoksalt nok fyrer regionerne alligevel sygeplejersker, hvilket i november fik sygehusansatte i Køge til hånd i hånd at vise deres bekymring for patienterne. Imens vil kommunerne have sygeplejerskerne til at gå op i tid. Det vil Dansk Sygeplejeråd også, men det vil kræve bedre arbejdsvilkår og højere løn.

LÆS I DETTE TEMA:

 

Emneord: 
Arbejdsbelastning
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø
Arbejdstid