Socialsygeplejersker fra idé til virkelighed

tema-3Nina Brünés arbejdede som gadesygeplejerske fra 1998-2006. Mødet med Peter i Ørstedsparken i København gjorde, at hun kom på idéen til socialsygeplejersker.

2006-2008: Pilotprojekt på Bispebjerg Hospital.

2008-2009: Nina Brünés blev ansat som socialsygeplejerske på Bispebjerg.

2009-2012: Udviklingsprojekt, som udspringer af pilotprojektet, hvor man ønsker at afprøve konceptet med socialsygeplejersker i en større kontekst.

2012: Nina Brünés bliver faglig konsulent med henblik på at implementere og udvikle på funktionen i Region Hovedstaden.

2012-2015: Løbende bliver der ansat socialsygeplejersker, og det bliver gjort permanent i hele Region Hovedstaden.

2014: Aarhus Universitetshospital ansætter to socialsygeplejersker.

2015: Socialsygeplejersker på alle matrikler på hospitalerne i Region Hovedstaden.

2016: Hospitalsenheden Horsens ansætter to socialsygeplejersker.

2018: Der er i dag ansat 10 socialsygeplejersker i Region Hovedstaden på regionens fem hospitaler på 10 matrikler og fem socialsygeplejersker i Region Midtjylland, tre i Aarhus og to i Horsens.

2018: På ledelsesniveau i Region Hovedstaden er der aktuelt taget initiativ til et seksdages grundkursus i "Sygepleje til socialt
udsatte". Målet med kurset er netop at tilvejebringe sygeplejepersonale fagligt funderet viden og færdigheder om socialt udsatte, der kan skabe grundlag for fælles sprog og forståelsesramme samt en systematisk tilgang til socialt udsatte. Første kursus løber af stablen i foråret 2018, og det forventes, at der i de kommende år efteruddannes minimum 100 sygeplejersker årligt.

2018: To nye uddannelser i socialsygepleje er på vej. En master på Roskilde Universitet og et diplommodul på VIA University College i Aarhus. Den første er mere akademisk og den anden mere praktisk. Uddannelsesforløbene er rettet mod både sygeplejersker i kommunalt og regionalt regi.

TEMA: ULIGHED I SUNDHED

"Jeg kender deres virkelighed"

Foran socialsygeplejerske Karen Frampton ligger Lone. Hun er en af omkring 120.000 socialt udsatte danskere, der sjældent kender deres patientrettigheder og har svært ved at finde rundt i sundhedssystemet. Det skaber social ulighed, når det gælder adgang til den rette behandling.

En af løsningerne er de specialiserede socialsygeplejersker, der forstår de socialt udsattes komplekse behov. Nu er to nye uddannelser i socialsygepleje på vej.

Læs i dette tema:

 

Emneord: 
Diskrimination
Kommunal sundhedstjeneste
Rusmiddel
Socialsygepleje
Stofmisbrug
Sundhedsvæsen