Socialt udsattes sundhed

Faktuelle oplysninger om socialt udsattes sundhed
Levealder

Socialt udsatte lever 19 år kortere end den øvrige befolkning.

Socialt udsattes levealder:

  • Kvinder: 65
  • Mænd: 59

Den øvrige befolknings levealder:

  • Kvinder: 82
  • Mænd: 78

Socialt udsatte mænd har en dødelighed, der er syv gange større end blandt mænd i den øvrige befolkning.

For socialt udsatte kvinder er dødeligheden otte gange større.

Hjerteproblemer

Risikoen for at dø af hjertesvigt eller en blodprop i hjertet er op til tre gange større for personer med en kort uddannelse end for personer med en lang uddannelse.

Somatiske skadestuebesøg

Ved psykiske lidelser er hyppigheden af skadestuebesøg 54 gange højere blandt udsatte mænd sammenlignet med den øvrige befolkning og 38 gange større blandt socialt udsatte kvinder.

Psykiatriske indlæggelser

Den psykiatriske indlæggelseshyppighed på grund af stof- og alkoholmisbrug blandt socialt udsatte mænd er henholdsvis 100 og 70 gange større sammenlignet med den øvrige befolkning. For socialt udsatte kvinder er tallet henholdsvis 105 og 153 gange større sammenlignet med den øvrige befolkning.

Langvarig sygdom
  • Den almene befolkning: 34 pct.
  • De socialt udsatte: 64 pct.

Socialt udsatte har 5-6 gange flere skadestuebesøg end den øvrige befolkning.

Somatiske indlæggelser

Ved psykiske lidelser (OBS: Psykiske lidelser dækker over alkoholberuselse eller adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller stoffer) er indlæggelseshyppigheden blandt socialt udsatte mænd 40 gange større sammenlignet med mænd i den øvrige befolkning, og for kvinder er tallet 51 gange større.

Psykiatriske indlæggelser

Socialt udsatte har 25,5 flere psykiatriske indlæggelser end den øvrige befolkning (indlæggelseshyppigheden er 28 gange større blandt mænd og 23 gange større blandt kvinder).

Socialt udsatte bliver indlagt fire gange oftere end den øvrige befolkning.

Kilder: Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed

TEMA: ULIGHED I SUNDHED

"Jeg kender deres virkelighed"

Foran socialsygeplejerske Karen Frampton ligger Lone. Hun er en af omkring 120.000 socialt udsatte danskere, der sjældent kender deres patientrettigheder og har svært ved at finde rundt i sundhedssystemet. Det skaber social ulighed, når det gælder adgang til den rette behandling.

En af løsningerne er de specialiserede socialsygeplejersker, der forstår de socialt udsattes komplekse behov. Nu er to nye uddannelser i socialsygepleje på vej.

Læs i dette tema:

 

Emneord: 
Diskrimination
Kommunal sundhedstjeneste
Rusmiddel
Socialsygepleje
Stofmisbrug
Sundhedsvæsen