Bagatellisér ikke din oplevelse

Oplever du seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed, kan du søge hjælp på din arbejdsplads, i lovgivningen og hos Dansk Sygeplejeråd, som har råd og inspiration til sygeplejersker, der oplever krænkende adfærd.

Hvis du selv er udsat for seksuel chikane

 • Stol på, hvad du selv oplever, og lad være med at bagatellisere oplevelsen.
 • Sig tydeligt fra, gerne i situationen, hvis du kan.
 • Tal med kolleger, du stoler på, din TR eller AMiR og din leder om hændelsen.
 • Hold fast i, at du ikke selv var skyld i den seksuelle adfærd.
 • Dokumentér ved behov hændelsen ved at skrive den ned eller gemme en SMS, mail eller lign.
 • Involvér din lokale DSR-kreds, hvis du oplever, at der på arbejdspladsen ikke tages hånd om problemet.

Hvis du oplever, at en kollega udsættes for seksuel chikane

 • Tag ansvar – seksuel chikane er et fælles arbejdsmiljøproblem.
 • Sig fra over for den chikanerende, hvis du er til stede i situationen.
 • Støt, lyt og undgå at bagatellisere problemet.
 • Tilbyd din støtte til at gå videre med det og få taget hånd om sagen – involvér f.eks. leder og AMiR/TR.

Hvis du er leder

 • Tag henvendelser alvorligt og undgå at bagatellisere problemet.
 • Følg jeres aftalte retningslinjer på arbejdspladsen og gør det klart, hvordan der tages hånd om sagen, og hvem der involveres, f.eks. AMiR/TR.
 • Udvis diskretion og respekt for de parter, der er involveret, og involvér ikke flere end nødvendigt.
 • Analysér sagen sammen med arbejdsmiljøgruppen/TR og træf nødvendige foranstaltninger for at forebygge, at lignende opstår.
Konkrete redskaber


Her kan du blive klogere på gældende lovgivning på området. Her er også link til en lang række materialer og værktøjer til, hvordan du som medarbejder, kollega eller leder kan forebygge seksuelle krænkelser og ikke mindst håndtere dem, hvis skaden er sket. 

Anonym rådgivning
Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan kontakte hotlinen anonymt på tlf. 70221280. Den har åbent mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14. 

Politi eller ej?
Seksuel chikane af særlig grov og fysisk karakter kan politianmeldes, uanset om udøver er kollega, leder eller borger/bruger/patient. Seksuel chikane kan anmeldes som en arbejdsskade og skal anmeldes, hvis chikanen medfører sygefravær. Det kan din leder eller AMiR hjælpe dig med. Er problemet generelt for arbejdet på arbejdspladsen, bør det anmeldes til Arbejdstilsynet

 

Dialogkort

De såkaldte dialogkort er et af flere værktøjer, som Dansk Sygeplejeråd i regi af BFA (Branche Fællesskab Arbejdsmiljø) Velfærd og Offentlig Administration har været med til at udvikle. De skal hjælpe medarbejdere og ledelse med at bryde tabuet og sætte ord på uønsket seksuel opmærk¬somhed fra leder, kolleger og underordnede (A) og fra borgere, pårørende eller andre, man kommer i kontakt med på arbejdet (B).

A: Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, ville jeg ikke sige noget til min leder, fordi:
"Der var jo ingen vidner, så det bliver mit ord mod krænkerens."

B: Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel opmærksomhed fra en borger, ville jeg ikke sige noget til min leder, fordi: 
"Jeg synes, det er synd, hvis det går ud over borgeren, der ikke kan gøre for det."

 

 

 

Emneord: 
Arbejdsmiljø
Køn