Fælleserklæringer med DR og KL

Midt i marts stod det hurtigt klart, at Covid-19-epidemien ville få store konsekvenser for mange medarbejdere i både regioner og kommuner. Der var tale om en helt ekstraordinær situation, hvilket fik Forhandlingsfællesskabet til at lave fælleserklæringer med både KL og Danske Regioner. I den forbindelse udtalte formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen bl.a. til dsr.dk:

”Der vil løbende skulle findes løsninger, baseret på dialog, så de ansatte oplever, at de bliver taget med på råd i videst muligt omfang, og der er enighed om, at det i den foreliggende situation sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler.”

I begge fælleserklæringer fremgår det, at eventuelle forandringer i arbejdet skal ske på en måde, der tager hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed – og faglighed.

Fælleserklæringen med KL har hele tiden haft udløbsdatoen 31. maj – med mulighed for forlængelse. Ved dette blads deadline den 12. maj er Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner i dialog om en statusudmelding vedr. fælleserklæringen af 17. marts på det regionale område.

 

Ovenstående artikel er opdateret den 14. maj 2020:

Fælleserklæringen med Danske Regioner er udløbet

En ny fælles forståelse for det regionale arbejdsmarked under Covid-19 erstatter Fælleserklæringen, som er ophørt

Efter lange forhandlinger er det onsdag 13. maj lykkedes at få slået fast, at Fælleserklæringen med Danske Regioner er udløbet. Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er blevet enige om en ny fælles tilkendegivelse om Covid-19-situationen på det regionale arbejdsmarked. Det betyder, at aftalen om udstrakt fleksibilitet, som mange sygeplejersker har udvist under coronakrisen, ophører. I takt med den langsomme genåbning af samfundet, kan ”Den fælles tilkendegivelse i forståelsespapiret af 17. marts 2020” (Fælleserklæringen, red.) ikke længere bruges.

”Da den akutte krise satte ind, viste sygeplejerskerne og de øvrige ansatte samfundssind ved at indgå såkaldte ”fælleserklæringer” med arbejdsgiverne, der gav dem høj fleksibilitet. Nu er krisen indtil videre overstået, og derfor er det vigtigt formelt og reelt at markere krisehåndteringens ophør, som den er formuleret i fælleserklæringerne”, siger Grete Christensen.

På nuværende tidspunkt er omfanget af indlagte Covid-19 patienter stabiliseret på et lavt niveau, og derfor bliver der nu lagt op til at øge aktiviteten på områder af sundhedsvæsenet, hvor der har været reduceret aktivitet. Derfor er der behov for en normalisering af arbejdet efter gældende overenskomster og aftaler.

I den nye erklæring fra Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, bliver det understreget:

At man også i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner og fortsat efter gældende overenskomster og aftaler. Den fælles tilkendegivelse i forståelsespapiret af 17. marts 2020 kan ikke bruges i den nuværende situation.

Desuden er det aftalt, at hvis antallet af indlagte med Covid-19 udvikler sig hurtigere, end det er muligt at tage højde for i den almindelige planlægning, vil nye tilpasninger først kunne ske efter fornyet drøftelse mellem de centrale parter.

”Den fleksibilitet, vi gik med til under krisen, blev strukket til det yderste. Arbejdsgiverne har nogle steder haft svært ved at holde sig indenfor rimelighedens grænser. Det viser de mange eksempler, jeg har modtaget på, at sygeplejersker oplevede at blive flyttet til andre opgaver eller til andre lokaliteter – mange uden at få noget valg. Det skal ikke gentage sig, og det sikrer vi ved at kræve fornyede drøftelser fra centralt hold, hvis der er behov for tilpasninger i fremtiden”, siger Grete Christensen.

https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/udsendelser/2020/20-05-maj/ny-faelles-tilkendegivelse-om-covid-19-situationen-pa-det-regionale-arbejdsmarked