Sygeplejersker på akutmodtagelser er særligt pressede

En ny undersøgelse fra DSR viser, at sygeplejersker på fælles akutmodtagelser og skadestuer i højere grad end andre hospitalsansatte sygeplejersker er pressede i arbejdet.

En ny undersøgelse fra DSR viser, at sygeplejersker på fælles akutmodtagelser og skadestuer i højere grad end andre hospitalsansatte sygeplejersker er pressede i arbejdet. 

Undersøgelsen blev gennemført i februar-marts 2021 blandt 6.000 tilfældigt beskæftigede medlemmer af DSR og med en svarprocent på 43. 

I alle de viste sammenligninger er forskellene i svarene fra de to grupper statistisk signifikante. Tallene er afrundede, hvorfor de ikke alle steder summerer til 100 pct. 

sy13-2021_tema_figur_2

 

sy13-2021_tema_figur

 

Emneord: 
Akutsygepleje