Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Demens udfordrer sygeplejersker

Folkesygdommen demens koster det danske samfund dyrt både menneskeligt og økonomisk. Den stiller store krav til sygeplejerskernes viden om forebyggelse, støtte, pleje og behandling af borgere med demens og deres pårørende.

Fag & Forskning 2016 nr. 4, s. 20-22

Af:

Christina Sommer, journalist

2016-4-trialog-forside

Selvom mange kommuner og regioner har knækket koden og leverer høj kvalitet i både pleje og behandling af mennesker med demens, er der plads til forbedringer. Tre ud af fire sygeplejersker møder mennesker med demens, men kun hver anden (49 pct.) mener, at mennesker med demens modtager en kompetent behandling. Og samtidig føler under halvdelen af sygeplejerskerne (46 pct.) sig fagligt godt klædt på til at arbejde med mennesker med demens. Det er en skam, synes en af Danmarks førende faglige kapaciteter på demensområdet, professor, overlæge, dr.med. og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, Gunhild Waldemar. 

”Næsten alle sygeplejersker møder mennesker med demens i større eller mindre grad, og med deres sundhedsfaglige baggrund er de som udgangspunkt godt rustet til arbejdet. For at ældre med demens kan have det godt, er det vigtigt, at der også er styr på deres almenfysiske tilstand og pleje. Komorbiditeten er ofte høj, og her spiller sygeplejersker en vigtig rolle især i forebyggelse og opsporing,” siger Gunhild Waldemar og uddyber:

”Vi skal alle på hjertestopkursus. Min drøm er, at noget lignende bliver indført på demensområdet – at alle sundhedsprofessionelle med tiden skal have basal viden om demenssygdomme.”

Indsatsen skal løftes

Tallene om sygeplejerskernes arbejde med mennesker med demens stammer fra en ny analyse, som Dansk Sygeplejeråd har foretaget blandt medlemmerne. Analysen falder sammen med regeringens udspil ”Et trygt og værdigt liv med demens” (2), som danner grundlag for Danmarks nye nationale handlingsplan på demensområdet frem mod 2025. Udspillet er et resultat af flere års forarbejde og analyser af bl.a. den allerede eksisterende indsats på området. Handlingsplanen skal være med til at løfte indsatsen i regioner og kommuner her og nu og på længere sigt.

I forbindelse med regeringens udspil blev der ved årets satspuljeforhandlinger afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer i årene 2016-2019 med baggrund i handlingsplanen. 

I de følgende artikler, som bygger på både skriftlige kilder og et længere interview med Gunhild Waldemar, sætter Fag&Forskning med kyndig assistance fra sygeplejerske Marianne Dolmer, Demensklinikken, OUH Svendborg Sygehus, fokus på demens og områder, hvor sygeplejersker skal være ekstra opmærksomme og for alvor kan gøre en forskel.

Læs også i dette tema: