Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Demensvenlige sygehuse har en strategi

”Demensvenlig” går igen i mange beskrivelser af, hvordan både regering, kommuner og regioner ønsker eller allerede tilrettelægger deres tilbud om pleje og behandling til mennesker med demens.

Fag & Forskning 2016 nr. 4, s. 34

Af:

Christina Sommer, journalist

En overordnet definition på begrebet ”demensvenlig” findes ikke. Der er ikke formelle krav om, hvad der skal til for, at f.eks. et sygehus kan kalde sig demensvenlig. Ifølge Gunhild Waldemar kræver det dog som minimum, at sygehuset har en strategi for, hvordan man griber arbejdet an: 

”Overordnet handler det om, at man gennemtænker og ser alle arbejdsprocesser og indretning fra patienter med demens’ side, ligesom man gør i forhold til f.eks. blinde og døve. F.eks. bør personalet allerede i akutmodtagelsen spotte de ældre med demens, så de kan få særlig hjælp, så man undgår, de bliver forvirrede og forlader modtagelsen. Man skal f.eks. også være ekstra opmærksom, når man optager anamnese, og ikke kun inddrage den ældre selv, men også huske at ringe til pårørende for at høre, hvad der er op og ned – imødekommenhed og inddragelse af pårørende er meget vigtigt.”

På Farsø Sygehus har man forsøgt dette med ”Projekt Rosen”, som beskriver sygehusets procedurer for, hvordan personalet bedst håndterer patienter med demens skånsomt fra modtagelse til udskrivelse. Helt konkret forsynes patientens stue, journal og seng med et klistermærke af en rød rose, som orienterer personalet om, at der her er en patient med demens eller demenslignende tilstand og som følge heraf kognitive dysfunktioner.

Hvilken rolle spiller personalekontinuitet?
”Det er enormt vigtigt, især i kommunerne. Her er der mange eksempler på, at jo færre behandlere og jo større kendskab til den ældre med demens, jo større chance er der for, at tingene lykkes. Jeg ved godt, at virkeligheden er anderledes mange steder, men fra et demensvenligt synspunkt er personalekontinuitet vigtigt,” påpeger Gunhild Waldemar.

I sommeren 2015 inviterede Demensalliancen, som Dansk Sygeplejeråd er en del af, de seks kommuner Aarhus, Aalborg, Hillerød, Næstved, Stevns og Varde til at være med til at skabe de første demensvenlige kommuner i Danmark. I 2016 kom yderligere syv kommuner til. Arbejdet er indtil videre mundet ud i seks konkrete ambitioner, som er beskrevet i publikationen ”På vej imod demensvenlige kommuner”. Den kan hentes på www.demensalliancen.dk  

Referencer

  1. Notat: Sygeplejerskers arbejde med patienter/borgere med demens. DSR Analyse; September 2016.
  2. Et trygt og værdigt liv med demens. Oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025. København: Sundheds- og Ældreministeriet; 2016.
  3. Statusrapport på demensområdet i Danmark, København: Sundheds- og Ældreministeriet; 2016.
  4. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. København: Sundhedsstyrelsen; 2013.
  5. www.videnscenterfordemens.dk
  6. www.sst.dk > Skriv "Tema om pårørende til mennesker med demens" i søgefeltet.

Læs også i dette tema: