Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Alle afdelinger skal have en instruks

Enhver afdeling på hospital eller plejehjem bør have en instruks for rutiner og vejledninger til mundhygiejne.

Fag & Forskning 2021 nr. 2, s. 19

Af:

Anita Tracey, sygeplejerske,

Preben Ulrich Pedersen, sygeplejerske og professor,

Sussi Boberg Bæch, journalist

mund5

Den gode nyhed er, at det nytter at sætte fokus på mundhygiejne.

"Undersøgelser viser, at når man implementerer en instruks for god mundhygiejne og træner plejepersonalet i at udøve mundhygiejne på f.eks. et plejehjem, får beboerne en bedre mundsundhed med renere tænder og færre tandkødsblødninger (24)," siger Preben Ulrich Pedersen.

Med den nuværende evidens og kliniske retningslinjer på området står det ikke til diskussion, om de enkelte afdelinger skal have vejledninger og faste rutiner for mundhygiejne på hospitaler og i primærsektoren, understreger både Preben Ulrich Pedersen og Anita Tracey.

"En hospitalsafdeling eller en afdeling på et plejehjem kan med fordel udarbejde en instruks om mundhygiejne. Anbefalinger fra en international ekspertgruppe (se Faktaboks) kan give god inspiration til relevante tiltag, der kan indgå i sådan en instruks," siger Preben Ulrich Pedersen.

Anita Tracey supplerer:

"En instruks skal omfatte, at man kender proceduren for effektfuld tandbørstning, rensning af tænder, protesepleje og mundtørhed. Man skal vide, hvordan man forebygger svampeinfektion og tandkødsbetændelse, samt hvilke redskaber man skal bruge til mundhygiejne. Og man skal vide, hvordan man forebygger postoperative infektioner."

Fakta

Anbefalinger fra international ekspertgruppe om politikker og instrukser til forebyggelse og fremme af mundhygiejne:

• Vurdering af mundhulens tilstand bør indgå i indledende vurdering.

• Tilbyd og gennemfør daglig mundhygiejne og rengøring af tandproteser.

• Undervis plejepersonale i at udføre daglig mundhygiejne.

• Gør relevante produkter til udførelse af mundhygiejne tilgængelige.

• Tilbyd diæt, der beskytter og understøtter oral sundhed af mundhulen.

• Tilbyd adgang til akutte og rutinemæssige undersøgelser af mund og tandstatus udført af fagpersoner (f.eks. tandplejer og tandlæger).

• Foretag regelmæssig vurdering af mund-status ved anvendelse af validerede
screeningsinstrumenter.

Kilde: (25)

Læs også i dette tema:

Anita Tracey.

Sygeplejerske uddannet i 1984. Har arbejdet i 28 år på Hjerte-lungekirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital og arbejder nu som kvalitetskonsulent i afdelingen for Kvalitet og Sammenhæng. Blev Master i Klinisk Sygepleje i 2012, hvor hendes interesse for betydningen af mundhygiejne startede. Holder jævnligt oplæg for hospitalspersonale om mundhygiejne.

Sussi Boberg Bæch

Journalist, cand.scient., ph.d.

 

Preben Ulrich Pedersen.

Sygeplejerske og professor på klinisk institut og Center for Kliniske Retningslinjer på Aalborg Universitetshospital. Forsker i områder, der er fundamentale for sundhed og velvære herunder betydningen af mundhygiejne. Er hovedforfatter på ny klinisk retningslinje: ’National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner'.