Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Test dig selv: Sengelejekomplikationer

Fag & Forskning 2019 nr. 2, s. 38

Af:

Christina Sommer, journalist

  1. Nævn tre årsager til, at sengeleje kan være livsfarligt for patienten
  2. Hvordan finder du ud af, hvor mobil patienten sædvanligvis er?
  3. Hvilke patientgrupper er særligt udsatte for sengelejekomplikationer?
  4. Hvilken type kost har sengeliggende patienter især brug for?
  5. Hvilket lejringskoncept kan med fordel bruges ved immobile patienter?
  6. Hvis CPAP-behandling eller PEP-fløjte ikke er en mulighed, hvad kan så bruges til lungefysioterapi i en snæver vending?

Find svar på de seks spørgsmål her

Sengelejekomplikationer, Fag&Forskning 2/2019

Trialog: Sengelejekomplikationer

Et sengeleje kan resultere i, at især ældre patienter bliver endnu mere syge, end de var, før sygdom, traume eller operation tvang dem til at holde sengen.

Det ufrivillige sengeleje går ofte hånd i hånd med immobilitet i større eller mindre grad, hvilket kan have store konsekvenser for patienternes evne til at få opfyldt fundamentale behov som mad og drikke, bevægelse og respiration. Efter blot få dage begynder kroppen at mærke konsekvenserne af manglende bevægelse.

Tromber, tryksår, kontrakturer og pneumonier er bare nogle af de komplikationer, der kan støde til. De fundamentale behov er og har altid været sygeplejerskernes ansvar, og sygeplejersker har derfor et stort ansvar for at forebygge eventuelle sengelejekomplikationer.

Læs i denne Trialog: 

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.