Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Frontløber: Anne Thorsen forebygger indlæggelser af stomipatienter

Hver anden uge kører sygeplejerske Anne Thorsen fra akutteamet i Haderslev Kommune ud og tilser borgere med stomiproblemer. Det kræver tæt samarbejde med ambulatorium, hjemmepleje og praktiserende læge.

Sygeplejersken 2016 nr. 2, s. 34-35

Af:

Signe Lene Christiansen, journalist

2016-2-frontoeber-anne

2016-2-frontoeber-anne2“Er du oppe?” spørger sygeplejerske Anne Thorsen i telefonen fra kontoret på Plejecenter Kong Frederik IX i Haderslev. 

“Jeg kommer jo ud og kigger på din stomi i dag,” fortsætter hun til borgeren i den anden ende, der har problemer med huden omkring sin stomi. Til daglig arbejder Anne Thorsen sammen med syv andre sygeplejersker i kommunens akutteam, men siden juli har hun også varetaget en særlig stomifunktion. Hver anden torsdag tager hun hjem til borgere med stomi, der f.eks. har problemer med lækager, hud eller forstoppelse.

Gennem arbejdet i akutteamet kom Anne Thorsen allerede i kontakt med borgere med stomi, og i den forbindelse blev hun af sin afdelingssygeplejerske tilbudt stomifunktionen.

“Jeg kørte i forvejen ud til mange stomipatienter, og det er en opgave, der i stigende grad rykker ud i hjemmet, for der bliver flere og flere borgere med stomi,” siger hun og fortæller, at hendes “stomidage” er fuldstændig fyldt op. Hun har selv opsøgt kommunens hjemmehjælpere for at gøre dem opmærksom på, at de kan bruge hende, hvis de har borgere med stomiproblemer. På samme måde informerer visitationen hende, når en ny borger kommer hjem med stomi. 

“Hvis vi kan klare problemerne hjemme hos borgeren, gør vi det. Jeg følger som udgangspunkt ambulatoriets plan, men der kan være situationer, hvor den ikke fungerer. Og i de situationer kan jeg være med til at forebygge unødvendige indlæggelser og ambulatoriebesøg,” forklarer Anne Thorsen, der tidligere på morgenen har konfereret med stomiambulatoriet i Aabenraa om en borger, der, ifølge Anne Thorsen, skal have en anden type stomipose.

En konsulent har desuden været forbi med nye produkter samme morgen. Inden Anne Thorsen pakker sit udstyr, ringer hun til visitationen og flere borgere for at koordinere dagens hjemmebesøg. Som en stor del af hendes stomifunktion indgår tværsektorielt samarbejde med både hjemmepleje, praktiserende læger, visitationen og stomiambulatoriet i Aabenraa. 

“Jeg ringer rigtig meget rundt, for min erfaring er, at samarbejdet virker bedre, når man snakker sammen i stedet for at skrive,” siger Anne Thorsen, der har arbejdet tre år i kommunen og før arbejdede 21 år i sygehusregi med 12 år på abdominalkirurgisk afdeling. 

Flere stomipatienter i kommunen

“Puh, jeg er svimmel,” siger Jørn Christiansen. Der er ikke meget plads på hans lille badeværelse, hvor han og Anne Thorsen står tæt sammen ved vasken. Jørn Christiansen har selv taget stomibandagen af, mens sygeplejersken har iført sig forklæde og handsker. 

“Svier det?” spørger hun, mens hun forsigtigt dupper den fugtige og irriterede hud omkring stomien. 

“Ja,” svarer Jørn Christiansen, der selv påfører tætningsring, plade og pose, efter at Anne Thorsen har renset huden. 

“Prøv at undgå at berøre bagsiden af klæberen for meget. For så klæber den ikke lige så godt, og så er det, at den nemmere løsner sig og kan medføre lækage,” instruerer hun.

Erfaring fra primær og sekundær sektor hjælper

På skabet i soveværelset hos dagens anden borger hænger en vejledning, som Anne Thorsen har skrevet. Den angiver, hvordan hjemmehjælpen skal skifte Jens Weisbjergs to stomiposer. Han har haft komplikationer efter en operation, og den ene stomi bliver ved at løsne sig, så der opstår lækager. Anne Thorsen piller nænsomt den højre pose af og forklarer, at hun har aftalt med ambulatoriet, at hun udskifter posen med en anden model, der burde passe bedre. 
 

Klædt på til fremtiden

Anne Thorsen er en af de sygeplejersker, der varetager plejen af det stigende antal komplekse patienter, der skal plejes i eget hjem. Hun har 21 års klinisk erfaring fra sygehus, heraf 12 år på en abdominalkirurgisk afdeling. Hun har desuden taget et diplom-modul i akutsygepleje for patienter i kommunalt regi og deltaget i et års brevskole hos Coloplast. 

“Du går ikke og taber dig, vel?” spørger hun. Men det gør Jens Weisbjerg ikke. 

“Jeg kan ikke lade være med at bruge min ”udredende” tankegang fra sygehuset, hvor jeg er vant til at veje patienter, tjekke væskebalance og trykke på maver,” siger Anne Thorsen og fortsætter: 

“Det hjælper mig meget i mit arbejde både i akutteamet og i min stomifunktion, at jeg har erfaring fra primær og sekundær sektor, for jeg er vant til at se komplekse patienter, vurdere konsekvenser og koordinere på kryds og tværs.”

Efter at have smurt en blå-lilla væske mod svampeinfektioner på huden måler sygeplejersken den nye pose op efter Jens Weisbjergs skabelon og påfører den. Hun foreslår, at han får en mindre pose til den anden stomi. 

“Men det kan du også snakke med sygeplejersken på ambulatoriet om på mandag,” siger Anne Thorsen og pakker remover, bandage, poser og tætningsringe sammen i sin kasse.  

“Den største tilvænning ved skift fra region til kommune er, at der er længere vej til de øvrige samarbejdspartnere. F.eks. er lægen ikke længere lige om hjørnet. Det gør arbejdet i kommunen meget mere selvstændigt og udfordrende. Men jeg står ikke med noget, der er fagligt uforsvarligt, for alt, hvad jeg gør, sker i tæt samarbejde på tværs af sektorer.”