Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Bekymrende svært at finde fleksjob

Rummelighed. Dansk Sygeplejeråds kredsnæstformand i Region Midtjylland, Hanne Holst Long, kalder det et samfundsansvar at skaffe plads til flere folk i fleksjob.

Sygeplejersken 2019 nr. 2, s. 60

Af:

Morten Bruun, journalist

Rummeligheden har trange kår. Og samtidig er arbejdspladserne måske også for traditionelle i deres tankegang og mangler kreativitet, når de skal skrue et fleksjob sammen. Flere kunne – forhåbentlig med held – lade sig inspirere af historien fra Viborg.

Hanne Holst Long
Hanne Holst Long: “Medlemmernes identitet er stærkt præget af, at de er sygeplejersker. I det omfang det er muligt, vil de stadig gerne bidrage til faget.
Privatfoto
Sådan vurderer Hanne Holst Long, kredsnæstformand i DSR Midtjylland, beretningen om Lissy Doktors ansættelse på plejecentret Blichergården. Samtidig erklærer hun sig enig i det paradoks, Lissy Doktor giver udtryk for:

”Det er ganske rigtigt tankevækkende, at vi lever i en tid med mangel på sygeplejersker, men samtidig er det svært at finde den slags stillinger, der er tale om her. Det virker heldigvis, som om Lissy har fundet en niche, der passer til hende.”

Hvad mener du med, at rummeligheden har trange kår?
”Vi lever i en rå tid. Arbejdspresset er voldsomt, og den herskende kultur fokuserer på den robuste medarbejder, der kan klare 120 procent. Der er ikke tid til at trække vejret og give plads til dem, der ikke kan løbe så stærkt.”

Lokale og regionale netværk
I Region Midtjylland har DSR ikke præcist overblik over antallet af sygeplejersker i fleksjob. For det første er det ikke alle forløb, DSR involveres i. For det andet er nogle sygeplejersker tvunget til at skifte branche, når de tilkendes fleksjob. Og for det tredje er det ikke muligt at trække data på sygeplejersker, der går ledige, mens de søger et fleksjob.

Til gengæld har kredsen i flere år inviteret de medlemmer, der betegnes som ”sygeplejersker med nedsat erhvervsevne” – det vil sige medlemmer på førtidspension eller i fleksjob – til at deltage i blandt andet lokale og regionale netværk. Her kan emnerne spænde over alt fra nyttig viden om pensionsforhold til en munter aften med den etbenede og humoristiske maratonløber Gert Rune.

”Det vigtigste er, at der er tale om tilbud, hvor de kan møde ligesindede, medlemmernes identitet er stærkt præget af, at de er sygeplejersker. I det omfang det er muligt, vil de stadig gerne bidrage til faget spejle sig i hinanden og udveksle erfaringer om den hverdag, de hver især lever,” siger Hanne Holst Long og fortsætter:

”I vores fleksjobgrupper er det kendetegnende, at medlemmernes identitet er stærkt præget af, at de er sygeplejersker. I det omfang det er muligt, vil de stadig gerne bidrage til faget og kombinere deres begrænsninger med en ansættelse. Heldigvis har nogle allerede fundet sådan et job, mens mange andre leder længe efter det.”

Hanne Holst Long kalder det ”uholdbart”, at det er så vanskeligt at finde relevante fleksjob til alle dem, der har brug for det.
”Som samfund har vi et ansvar for, at det lykkes. Vi kunne ønske os, at arbejdspladserne var knap så driftfokuserede og mere kreative, så de havde bedre mulighed for at åbne op for flere fleksjobmuligheder.”

Læs mere her: https://dsr.dk/kredse/midtjylland/netvaerk-for-sygeplejersker-med-nedsat...

Læs også:

Fleksjobbet er skræddersyet til Lissy

Alle kommer til samtale