Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vi oplever det også

Sygeplejersker står frem og fortæller om oplevelser med sexisme og krænkende seksuel adfærd fra patienter og kolleger.

Sygeplejersken 2020 nr. 13, s. 20-34

Af:

Christina Sommer, journalist,

Anne Witthøfft, journalist

sy13-2020_tema_intro

Flere sygeplejersker står nu frem og fortæller om deres oplevelser med sexisme og krænkende seksuel adfærd fra patienter og kolleger.

For nogle handler det om et opgør med et hierarkisk sundhedsvæsen og en seksualiseret kultur, der er medvirkende til ulighed og uligeløn.

For enhver af dem handler det om et dybfølt  ønske om at blive anerkendt for sin faglighed og ikke sit køn – velvidende, at seksuelle krænkelser fra patienternes side kan skyldes andet end dårlig opførsel.