Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Lønhierarkiet i det offentlige

Selv om de kvindedominerede fag blev indplaceret for lavt i lønhierarkiet i forhold til deres uddannelse i 1969, var der faktisk større sammenhæng mellem uddannelse og løn dengang end i 2019.

Sygeplejersken 2021 nr. 1, s. 47

Af:

Marianne Bom, journalist

sy1-2021_tema_loenhierarkiDe fleste faggrupper har kun flyttet sig en smule eller slet ikke i lønhierarkiet i det offentlige siden 1969.

Det tyder på, at hierarkiet med få undtagelser er fastlåst og ikke ændres væsentligt ved overenskomstforhandlingerne.

Knap halvdelen af fagene bevarer deres plads, og når den anden halvdel flytter lidt på sig, skyldes det især, at sygeplejersker, lokomotivførere og politi er rykket op. 

Mindre afkast af uddannelse
Selv om de kvindedominerede fag blev indplaceret for lavt i lønhierarkiet i forhold til deres uddannelse i 1969, var der faktisk større sammenhæng mellem uddannelse og løn dengang end i 2019.

Det viser en anden sammenligning mellem løn og længden på uddannelse i rapporten ’Kvindefag i historisk skruetvinge’.

Note til figuren:
Lønhierarkiet er opstillet på baggrund af gennemsnitslønninger fra 1969 og 2019. Faggrupperne er placeret på en skala fra 0 til 100, hvor den laveste løn er sat til 0 og den højeste til 100. Tallene ud for hver faggruppe fortæller, hvor deres løn placerer sig på skalaen. De 13 faggrupper repræsenterer 46 pct. af de offentligt ansatte. Et fag er angivet som hhv. kvinde- og mandedomineret, hvis der er over 60 pct. af samme køn.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder og Astrid Elkjær Sørensen

Læs mere på www.menneskeret.dk/udgivelser/tjenestemandsreform