Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anders Kühnau: "Det her er bestemt ikke det sundhedsvæsen, vi vil have"

Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland og Danske Regioners chefforhandler på lønområdet, siger, at sygeplejersker bør have mere i løn. Men det skal ske på bekostning af andre faggrupper, siger chefforhandleren

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 30-31

Af:

Helle Lindberg, journalist

sy12-2021_tema_anders-kuhnau

"Det bekræfter desværre den udvikling, vi har kunnet se gennem flere år: Vi har massive udfordringer i forhold til at rekruttere sygeplejersker,” siger Anders Kühnau.

Han er regionsrådsformand i Region Midtjylland og chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet. Under OK21 og den efterfølgende strejke var han således en nøglespiller i striden om sygeplejerskernes løn.

Han er netop blevet præsenteret for de mange eksempler på alvorlige konsekvenser af den landsdækkende sygeplejerskemangel, som fremgår af de forrige sider. 

Hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører de her mange eksempler, jeg læser op?
”Det gør stort indtryk på mig, men det er desværre ikke overraskende. Jeg har som regionsrådsformand været rundt på hospitalerne i min egen region flere gange, og det er de samme ting, som sygeplejerskerne fortæller mig hele vejen rundt. Lige nu har vi så en ekstraordinært travl periode på akutmodtagelserne pga. RS-virus og usædvanligt mange akut syge.”

Men det er jo ikke kun akutmodtagelserne og de medicinske afdelinger – det er alle mulige forskellige afdelinger, og det er over hele landet.
”Det er akutmodtagelserne og de medicinske afdelinger, der især er pressede lige nu. Med det sagt, så er det helt rigtigt, at vi generelt har en kæmpe udfordring i forhold til at rekruttere sygeplejersker i hele sundhedsvæsnet. Det er også derfor, jeg har råbt op og sagt, at vi på nationalt plan skal have fokus på at løse den udfordring, vi står med lige nu. Det kommer til at koste penge, men vi bliver nødt til at handle.”

Hvad skal vi gøre ved det? Er det her dét sundhedsvæsen, vi vil have?
”Nej, det er det bestemt ikke. Vi kan ikke på den korte bane rekruttere mange flere sygeplejersker, men vi har faktisk gjort en indsats for at rekruttere flere og har fået ca. 900 sygeplejersker i fuldtidsstillinger ud af de 1.000, som var målsætningen for 2021. Det ændrer imidlertid ikke på, at behovet for flere stadig stiger, og vi bliver nødt til at indstille os på den virkelighed, der er. Det er ikke en virkelighed, hvor vi systematisk kan bede personalet om at arbejde mere. Det går ikke.”

Du har for nylig bedt regeringen om hjælp til at oprette en krisekasse til sygeplejerskerne som en økonomisk gulerod, der skal få dem til at tage flere vagter. Er det ikke netop det samme som at bede dem om at arbejde mere?
”Jeg ked af, at mit forslag om en krisekasse af pressen er blevet udlagt som, at jeg udelukkende har fokus på den korte bane. Jeg har gjort rigtig meget ud af at understrege, at vi både bliver nødt til at løse de akutte problemer, vi står med nu og her, men at vi absolut også skal have fokus på den lange bane. Her mener jeg, det skal være den helt klare ambition, at sygeplejerskerne inden for en overskuelig fremtid ikke længere skal arbejde ekstra for at få enderne i sundhedsvæsnet til at mødes.”

Hvordan gør vi det?
”Jeg ser det lidt som at koordinere en månelanding, men der er i hvert fald to ben i det: Vi skal afsætte flere midler til at rekruttere og fastholde sygeplejerskerne, og vi skal arbejde målrettet mod at fjerne noget af presset fra hospitalerne. Vi skal have fokus på forebyggelse og rehabilitering. Vi skal udforske flere af de løsninger og nye teknologier, som f.eks. kan nedbringe antallet af indlæggelser for ældre og kroniske patienter, og som vi allerede har set små eksempler på under covid-19.”

Hvorfor efterlyser du flere penge til sygeplejerskerne netop nu?
Mange kalder det for ”valgflæsk,” men det har ikke noget på sig. For det første mener jeg, at en vis afstand til overenskomstforhandlingerne og strejken har været nødvendig. For det andet gik jeg f.eks. også til OK21-forhandlingerne med et klart ønske om, at sygeplejerskerne skulle have en større del af lønkronerne, men det kom vi desværre ikke igennem med. Vi kommer dog til at gå til OK24 med samme ambition.”

Løn er en stor faktor i rekrutteringsudfordringerne. Du har for nylig udtalt, at vi ikke kommer uden om, at lønkagen skal skæres anderledes, hvis vi skal have ligeløn. Betyder det blot, at de eksisterende lønmidler skal fordeles anderledes eller mener du også, at der skal tilføres flere lønkroner?
”I bund og grund mener jeg ikke, at størrelsen på kagen er det afgørende. Faktum er, at der er nogle faggrupper, der skal have mindre mere og andre faggrupper, der skal have mere mere, hvis vi skal løse udfordringerne med ligelønnen.”

Men størrelsen på kagen er vel netop ikke ligegyldig, når forslaget om et særligt lønløft til sygeplejerskerne ved OK21 blev afvist af lønmodtagergrupperne med den begrundelse, af man ikke ønskede en ulige fordeling af midlerne. Hvis der ikke bliver tilført flere lønmidler, ender vi så ikke bare samme sted ved OK24?
”Jeg tror på, at det er muligt at prioritere flere midler til udvalgte faggrupper inden for den eksisterende ramme. Jeg vil ikke ubetinget afvise, at der måske skal tilføres flere lønkroner til puljen, men det er jo i sidste ende ikke mig, der bestemmer det.”

Men du anerkender, at sygeplejerskerne som faggruppe bør placeres på et højere løntrin?
”Jeg mener, at der skal afsættes mere i løn til sygeplejerskerne. Det vil vi gerne prioritere i regionerne, og det ville vi også gerne ved de overståede overenskomstforhandlinger. Det er bestemt mit ønske, at der vil blive afsat flere midler til dem ved OK24.”

Anerkender du også, at de kvindedominerede faggrupper har et uligelønsproblem?
”Da den seneste lønkommission afleverede sin rapport i 2010, pegede den på, at der er en ulighedsproblematik i forhold til mandsdominerede og kvindedominerede fag. Nu bliver der nedsat en ny lønkommission, der skal give os helt fast grund under fødderne og udpege, præcis hvor udfordringerne er. Så ja, det anerkender jeg bestemt.”