Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Grete Christensen: "Løn er en del af løsningen"

Manglen på sygeplejersker udfordrer patientsikkerheden på landets hospitaler. Også i mange kommuner er sygeplejen presset. Og her er bedre løn en vigtig del af løsningen, mener formand for Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 32

Af:

Anne Witthøfft, journalist

sy12-2021_tema_grete-christensen

Situationen med lukkede sengepladser og uforsvarlig patientsikkerhed rundt omkring i landet er ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, resultatet af det, som sygeplejerskerne har råbt højt om i mange år. At der mangler sygeplejersker. 

”Vi har talt ind i det, beskrevet det og dokumenteret det igennem mange, mange år. Alligevel er det som om, det først nu begynder at gå op for politikerne, hvor alvorligt det her er,” siger hun.

Grete Christensen understreger, at det ikke kun handler om at rekruttere nye sygeplejersker, men også om at skabe nogle bedre rammer for de sygeplejersker, der lige nu arbejder under urimelige arbejdsvilkår. 

”Sygeplejerskerne står med konsekvenserne for patienterne hver eneste dag. Og de må gå hjem fra arbejde med dårlig samvittighed eller frygt for at have glemt noget vigtigt, fordi der ikke har været tid nok,” siger Grete Christensen.

Hun peger på, at situationen er blevet så alvorlig, at Danske Patienter, paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeninger i Danmark, også er begyndt at gøre anskrig om, at vi har nået en grænse i sundhedsvæsenet, som ikke er i orden.

”I stedet for at blive ved med at lade som om sundhedsvæsnet kan det hele, selvom der mangler sygeplejersker, er det vigtigt at få afstemt ressourcerne, så det ikke er den enkelte medarbejder, der skal prioritere, om det er den ene eller den anden patient, der skal hjælpes.”

Dårlig løn skaber dårligt arbejdsmiljø

Grete Christensen peger på, at de hårde arbejdsvilkår gør, at lønutilfredsheden er vokset. 

”Når det er så hårdt at gå på arbejde, skaber det en ond spiral, hvor mange forlader faget, fordi de ikke får en ordentlig løn. På den måde medvirker lønnen til, at arbejdsmiljøet bliver dårligere,” lyder Grete Christensens ræsonnement.

”Derfor er mit vigtigste budskab til politikerne og arbejdsgiverne, at de er nødt til at se på alle muligheder for at gøre forholdene bedre for at kunne fastholde dem, der er der, og for at skabe nogle ordentlige rammer for de nye, der skal ind i faget.

Man er simpelthen nødt til at give noget mere i løn for at fastholde medarbejderne.” 

”Samtidig er der brug for at kigge fremad og få løst de grundlæggende problemer med lønnen,” siger Grete Christensen. Hun er overrasket over, at Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland og chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet, i dette nummer af Sygeplejersken giver udtryk for, at det er muligt at prioritere flere lønkroner til udvalgte grupper, f.eks. sygeplejerskerne, inden for den eksisterende overenskomstramme.

”Jeg synes ellers, at han er kommet til en erkendelse af, at det regionale sundhedsvæsen, som han jo står som chefforhandler for, lider gevaldigt, og at han måske har trukket den for langt for at nå til den erkendelse,” siger hun.

”Hvis man reelt skal gøre noget ved den del, så er løn en væsentlig del af det, og det er ikke nok at tage noget fra nogle for at give til andre. Ellers kunne vi lige så godt lade være med at lave lønstrukturkomitéen. Komitéen skal jo netop bruges til at skabe en forandring. Og det er afgørende, at der kommer nye penge i, så sygeplejerskerne og andre kvindedominerede fag kan blive flyttet op i lønhierarkiet.”