Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Herlev Hospital: Aflyste operationer hver dag

Det er svært at få tingene til at hænge sammen på Anæstesiologisk Afdeling på Herlev Hospital. Der mangler 10 anæstesisygeplejersker, operationer bliver aflyst eller udskudt hver dag, og kolleger forsvinder til bedre forhold og løn på privathospitaler.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 14

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

sy12-2021_tema_herlev_anja-grynnerup
Fakta

Herlev Hospital, Anæstesiologisk Afdeling: Mangler 10 anæstesisygeplejersker

De burde være 58 anæstesisygeplejersker på Anæstesiologisk Afdeling på Herlev Hospital. Men de er kun 48. Konsekvensen er, at operationslejer hver dag bliver aflyst eller udskudt til andre dage. 

”Som udgangspunkt er det aldrig patienter, der skal opereres for cancer. Men det giver selvfølgelig længere sygdomsforløb for de patienter, der bliver aflyst, og nogle risikerer at blive mere syge undervejs,” siger Anja Grynnerup, som er anæstesisygeplejerske og tillidsrepræsentant på afdelingen.

Men det belaster også de tilbageværende sygeplejersker. De forsøger at lade være med at tage ekstra vagter for at gøre det synligt, at de mangler.

Men det kan de ikke aften, nat eller weekend. Her stiller de op efter aftale med deres ledere om, at det bliver registreret som pålæg.

”Årsagen er, at vi skal være et vist antal på vagt, fordi vi er en del af akutberedskabet og skal være klar til at bedøve ved abdominale katastrofer, traumer, hjertestop og meget andet,” forklarer Anja Grynnerup.

Kravet om vagtbemandingen går ud over dagprogrammet, hvor de planlagte lejer så bliver aflyst ved sygdom. 

”I går blev der i dagvagten aflyst et gynækologisk leje med tre patienter på programmet. Pga. sygdom. Der var ikke nogen til at dække ind. Der valgte lederne at flytte to af patienterne over på et akutleje. Og vi holdt alting krydset for, at der ikke kom en akut patient,” siger Anja Grynnerup.

Hun forklarer, at de aftaler, hvem der løber, hvis der kommer en ind akut. Men hvis der kommer to akutte, er der ikke flere at tage af.

Ikke nok uddannede

Problemet er, at det næsten er umuligt at rekruttere sygeplejersker med den toårige efteruddannelse som anæstesisygeplejerske. 

”Vi har sagt i mange år, at vi kommer til at mangle anæstesisygeplejersker, fordi flere går på pension, end der uddannes. Og nu er det en realitet. Så nu slås hospitalerne om de samme specialuddannede sygeplejersker,” fortæller hun.

I det spil er det svært at hamle op med privathospitalernes tilbud. 

”Privathospitalerne har fået mere at lave, og vi kan tjene det samme for færre timer og uden skæve vagter der. Vi har et par stykker, der er gået den vej,” fortæller Anja Grynnerup og påpeger:

”De syntes, vagtbelastningen her var for hård. Det er ikke sjovt at tage ekstra weekendvagter, når man i forvejen arbejder hver tredje weekend. Når vi tager ekstravagter og dækker for sygdom, bliver det sværere at få restitueret. Samtidig er arbejdspresset øget, fordi der kommer flere akutte patienter i vagterne.”

Anja Grynnerup fortæller, at det også genererer mere sygdom blandt personalet. 

”Det er klart. Vi er mere slidte og bliver lettere syge. Vi skifter hele tiden aften, nat, dag. Det er som at have jetlag hele tiden.”