Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hospitalsenheden Vest: Må rekruttere SOSU'er

Opsigelser, sygemeldinger, vikarmangel og et stort flow af akutpatienter presser ortopædkirurgien på Hospitalsenheden Vest i Holstebro. Samtidig er det så svært at rekruttere nye sygeplejersker til afdelingen, at andre faggrupper må give en hånd med.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 19

Af:

Helle Lindberg, journalist

sy12-2021_tema_vest_lismailund_karinakjaergaard
Fakta

Hospitalsenheden Vest, Ortopædkirurgisk Afdeling: 32 opsigelser på Sengeafsnit O siden 1. januar 2020. Fem opsigelser på Ortopædkirurgisk Ambulatorium siden maj 2021

På Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest er stort set al elektiv kirurgi aflyst for resten af året på grund af ferieafvikling, og antallet af åbne sengepladser er gået fra 26 til 14.

Alligevel er afsnittene under stærkt pres, og sygeplejerskerne må løbe stærkere end nogensinde for at følge med.

”Vi er særligt udfordrede af, at vi p.t. har syv sygemeldinger og fem sygeplejersker på barsel. Oven i hatten kæmper vi med, at der de sidste par måneder ikke har været vikarer at få. Det forværrer situationen, for vi skal jo stadig tage imod de akutte tilfælde, der kommer ind,” fortælle Lis Østergaard Mailund, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Sengeafsnit O.

Udfordringerne har bl.a. betydet, at afsnittet har måttet indgå aftaler om lånesenge på andre afdelinger, herunder Urinvejskirurgisk Afdeling.

Farmakonomer doserer medicin

Arbejdspresset og regionens fuldtidspolitik har ifølge Lis Østergaard Mailund medvirket til, at der har været mange opsigelser på afdelingen.

Samtidig er det meget svært at rekruttere nye sygeplejersker.

”To gange i år har vi prøvet kun at få én ansøger til en opslået stilling. Det lave antal ansøgere har betydet, at vi i stedet har måttet slå assistentstillinger op,” siger hun.

Udover sosu-assistenter har afsnittet også måttet hente hjælp fra flere andre faggrupper i hverdagen for at lette sygeplejerskernes arbejdsbyrde – bl.a. farmakonomer, som hjælper med at dosere medicin, og fysioterapeuter, som hjælper med mobilisering af patienterne og klargøring til udskrivelse.

”Det viser, hvor pressede vi er, og det går ud over overblikket. Som sygeplejerske er du opmærksom på detaljerne i patientplejen på en anden måde, når du udfører alle opgaver. Det går tabt, når det f.eks. er en anden, der doserer medicin,” siger Lis Østergaard Mailund.

Sygeplejerskerne siger op

På Ortopædkirurgisk Ambulatorium er situationen også presset. Det fortæller Karina Dunker Kjærgaard, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på afsnittet.

”Vi er et meget specialiseret ambulatorium med sygeplejersker, som typisk har mange års erfaring. Nu siger sygeplejerskerne op, fordi de føler sig magtesløse, frustrerede og sårbare pga. arbejdsvilkårene og manglende anerkendelse,” siger hun.

Hun fortsætter:

”Det rammer os hårdt, for vi har brug for erfarne sygeplejersker. For at holde på dem har vi forsøgt at tilbyde orlov til dem, der har sagt op, men det er ikke lykkedes. Vi har meget svært ved at konkurrere med f.eks. kommunen, hvor både lønnen og vilkårene er bedre.”

Begge sygeplejersker ærgrer sig over udviklingen.

”Jeg har været her i over 20 år, og det ville jeg ikke have været, hvis jeg ikke var glad for arbejdet. Vi er en god afdeling, men jeg er efterhånden bekymret, hver gang vi kommer til den 30. i måneden, fordi der måske kommer flere opsigelser,” siger Lis Østergaard Mailund.