Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kolding Sygehus: Mangel på kolleger giver fejl og forsinkelser

De medicinske sengeafsnit på Kolding Sygehus er i en svær situation, hvor patientkompleksiteten stiger, og sygeplejerskernes erfaring falder. Manglende sygeplejersker betyder, at der sker fejl og forsinkelser.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 22

Af:

Andreas Rasmussen, journalist

sy12-2021_tema_kolding_maria-juhl-nielsen
Fakta

Kolding Sygehus, Medicinske Sengeafsnit: 11 forskellige afdelinger på Kolding Sygehus har pt. åbne stillingsopslag for sygeplejersker på sundhedsjobs.dk

Der var en patient, hvor et stort tryksår først blev opdaget efter flere dages indlæggelse.

Vi har også ordinationer fra lægen, der først udføres flere dage senere. Vi har utilsigtede hændelser, hvor medicinen bliver givet for sent, og apparater indstilles fejlagtigt.

Det er konsekvensen af, at vi ikke er nok medarbejdere, og at mange er uerfarne.”

Ordene kommer fra Maria Juhl Nielsen, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant for 200 sygeplejersker på tre medicinske sengeafsnit og ni ambulatorier på Kolding Sygehus. 

Hun fortsætter:

“Det udfordrer patientsikkerheden, når vi har mange vakante stillinger, og fordi de nye medarbejdere har for få kompetencer. De har endnu ikke et veludviklet klinisk blik, så de observerer ikke altid, at der er noget galt med patienten.” 

Hun udpeger årsagen:

“Vi har mange vakante stillinger og nok også en for lav normering samt en personalegruppe, der endnu ikke har opbygget erfaring og fået de kompetencer, der følger med erfaringen. Når tingene skal gå stærkt, og man ikke har så meget erfaring, så sker der fejl,” siger hun.

Helt nyuddannede ansøgere

På sengeafsnittene sker det, at patienterne – hvoraf mange er ældre – er indlagt længere tid, end de behøver.

“Vi når ikke at udarbejde plejeforløbsplaner, vi får ikke kommunikeret med kommunen og planlagt udskrivelsen i tide. Det er især de skrøbeligste indlagte over 65 år, der typisk har flere konkurrerende lidelser og sygdomme,” siger Maria Juhl Nielsen.

Som så mange andre steder er det svært at rekruttere til sengeafsnittene.

“På den ene afdeling er der syv på barsel, som de ikke har fået erstatninger for. Vi har ikke særligt mange ansøgere til vores stillinger, og de få, der ansøger, er oftest helt nyuddannede eller ikke færdiguddannede. Samtidig har vi svært ved at få besat specialstillinger som introduktionssygeplejerske, udskrivningskoordinator og praktik- og uddannelsesansvarlig. Det er meget uhensigtsmæssigt, for de stillinger skal jo bidrage til rekruttering og fastholdelsen.”

På de medicinske sengeafdelinger er der ni færre sengepladser, og de patienter må i stedet ligge på andre afdelinger i andre specialer.

“Det betyder, at vi kun har de mest komplekse og plejekrævende patienter liggende. Det kræver, at vi har nok fagligt dygtige og erfarne sygeplejersker til at løse opgaverne,” siger Maria Juhl Nielsen.