Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Landsdækkende problem

Mangel på sygeplejersker er en udfordring over hele landet. Det viser en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd fra januar i år.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 29

Af:

Anne Witthøfft, journalist

62 pct. af de ledende sygeplejersker i regionerne har inden for det seneste år haft problemer med at rekruttere personale med den ønskede profil. 

28 pct. af de ledende sygeplejersker har haft udfordringer med at fastholde sygeplejersker. 

Årsagerne er ifølge undersøgelsen lav løn, ringe faglige udviklingsmuligheder og dårligt arbejdsmiljø.

Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd oplever samtidig en stigning i antallet af ledere, der henvender sig, fordi de har svært ved at besætte ledige stillinger, og fordi det ofte ikke er muligt at finde kvalificeret personale, primært sygeplejersker.

Det har fået Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd til at sende et bekymringsbrev til samtlige hospitals- og koncernledelser i Danmark.

I brevet står der bl.a.:

”Lederforeningen kan med bekymring konstatere en negativ udvikling i forhold til at sikre fuld og optimal bemanding på en række af hospitalernes afdelinger. Det handler både om at skulle sikre den konkrete vagtplanlægning på de enkelte hospitalsafdelinger og også mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale,” skriver Lederforeningens formand Irene Hesselberg.

Hun opfordrer på vegne af de ledende sygeplejersker til, at der iværksættes ledelsesinitiativer fra øverste ledelse, der kan medvirke til at ændre udviklingen.

”I lyset af den nuværende udvikling, der kan risikere at skade sundhedsindsatsen og potentielt desværre også selve patientsikkerheden, skal vi opfordre til, at der hurtigt iværksættes et overordnet arbejde med at ændre udviklingen.”