Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Regionshospitalet Horsens: En afdeling på halv kraft

På Regionshospitalet Horsens er op mod halvdelen af sengepladserne på Intensiv lukket ned, da der ikke er sygeplejersker til at bemande dem. Det betyder, at intensivpatienter ofte må flyttes til andre intensivafdelinger i regionen.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 18

Af:

Helle Lindberg, journalist

sy12-2021_tema_horsens_nina-maagaard-olsen
Fakta

Regionshospitalet Horsens,Intensiv Afdeling: Fra den 28. juli og frem til nu har der været lukket 3 sengepladser på afdelingen på grund af underbemanding.

Kronisk tomme senge, hårde prioriteringer og patienter, der må flyttes rundt som brikker i et puslespil. Sådan beskriver tillidsrepræsentant og intensivsygeplejerske Nina Maagaard Brændstrup det aktuelle billede på Intensiv på Regionshospitalet Horsens.

”Vi var nede på kun at have omkring fire åbne sengepladser hele sommeren, men det er efterhånden længe siden, at vi har været sygeplejersker nok til at kunne have alle 7-8 sengepladser på afdelingen åbne.” siger Nina Maagaard Brændstrup.

Der er ellers rigeligt med behandlingskrævende patienter at lægge i sengene. Der er ikke intensivsygeplejersker nok til at kunne bemande dem, så derfor har afdelingen over en længere periode kørt på halv kraft. 

Nina Maagaard Brændstrup fortæller, at en del patienter ganske enkelt må flyttes rundt til andre intensivafdelinger i regionen – med transportgener for både den syge og de pårørende til følge.

”Det betyder også, at vi har et højt patientflow og må prioritere pladserne. Nogle af de mindst dårlige patienter ryger måske hurtigere videre end de ellers ville, fordi vi skal bruge sengene til de mere kritisk syge,” siger hun.

En ond cirkel

Situationen er langt fra enestående. At rekruttere sygeplejersker til intensivafdelingerne er en landsdækkende udfordring, de også mærker i Region Midt. I Horsens er de samtidig udfordret af flere langtidssygemeldinger og sygeplejersker på barsel. 

Kombineret med rekrutteringsproblemerne giver det et øget arbejdspres på afdelingen, hvilket kan have medvirket til flere opsigelser. Nina Maagaard Brændstrup har ikke tal på præcis hvor mange sygeplejersker, der har sagt op, men kalder underbemandingen og dens konsekvenser for ”en ond cirkel”.

Hun peger på, at selvom nedlukningerne af sengepladserne har lettet presset på intensivsygeplejerskerne, så er det som udgangspunkt et ”vagttungt” arbejde.

”Hvis vagterne så skal fordeles på færre hoveder, så bliver det endnu tungere, og det påvirker igen mulighederne for at tiltrække nye intensivsygeplejersker til afdelingen,” siger Nina Maagaard Brændstrup.