Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Slagelse: "Jeg har fem medarbejdere til 50 patienter"

Der var akut brug for plejepersonale på hjerteafdelingen, da Sygeplejersken deltog i kapacitetskonference på Slagelse Sygehus.

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 24-25

Af:

Anne Witthøfft, journalist

sy12-2021_slagelse_konference

Der er en rolig og hyggelig summen blandt sygehuskollegaerne her et par minutter inden dagens 15 minutters kapacitetskonference på Slagelse Sygehus.

Konferencen skal give overblik over, hvor der er ledige senge, og hvor der er overbelægning på Næstved og Slagelse Sygehuse.

Flowkoordinator og akutsygeplejerske på Slagelse Sygehus, Birgitte Bekker Egholm, styrer sammen med ledende oversygeplejerske fra Akutafdelingen, Christian Jørgensen, slagets gang på lokalets store smartboard.

Lige inden mødet begynder, tager en afdelingssygeplejerske ordet. 

Hun er fra hjerteafdelingen.

”Må jeg lige spørge jer alle sammen om noget, inden vi starter mødet,” siger hun. 

”Jeg er ude i at have fem medarbejdere til godt og vel 50 patienter i aften, så hvis der er nogen, der har nogle nede i lommen, som godt kunne tænke sig at tjene nogle penge, så kunne vi godt bruge noget hjælp på gangen. Så hvis I har nogle timelønnede vikarer, I kan undvære, så…. Hvis der på nogen måde er nogen, der kan byde ind med et eller andet, ville det være dejligt.”

”Det er et godt forum at sige det i,” siger Christian Jørgensen højt. 

”Ja. Ja,” lyder det spredt rundt omkring. Og så bliver der stille. 

Flowkoordinator Birgitte Bekker Egholm siger godmorgen og går i gang med at skabe overblik.

”I går havde vi estimeret med 34 udskrivelser og landede på 40, så det var jo ganske herligt, kan jeg forestille mig. Og hvis vi ser på dagen i dag, starter det også stille og roligt ud. Vi ligger ok nede i akut, ITA, I har fuldt hus, IMA har en patient og fem ledige pladser – muligvis seks. Kardiologisk har 51 patienter i 48 senge – og med det, der kommer over til jer i dag, går I i plus med to. Lungemedicinsk i Næstved har 18 patienter – pt. i 16 senge – og et forventet overbelæg med tre…”

Kan du skåne os

Efter kapacitetskonferencen forklarer Birgitte Bekker Egholm, hvordan manglen på sygeplejersker giver sig udtryk, når hun dagligt forhører sig om kapaciteten på afdelingerne: 

”Nogle gange siger de: ”Kan du ikke skåne os lidt, for vi mangler så og så mange i aftenvagt, og der møder kun en ind i nattevagt og to fra vikarkorps, der aldrig har været her før”,” fortæller hun og fortsætter.

”Det er ikke kun en enkelt aften, at jeg har set sygeplejersker stå og tude ude i skyllerummet i en aftenvagt, fordi de ikke kan mere,” siger Birgitte Bekker Egholm, inden hun bliver afbrudt af telefonen.

”Hej Heidi,” siger Birgitte Bekker Egholm. ”Jeg skriver, at de kan melde hende om en halv time – kl.11 – det er så fint.” 

Hun afslutter opkaldet og forklarer:

”Når hospitalet er overbelagt, er isolationspatienter svære at sende videre. Vi har en midaldrende, multisyg, virkelig dårlig patient, som ikke kan ligge på gangen. Men selv om jeg startede med at ringe rundt kl. 8 for at finde en plads, så er klokken halv elleve nu. Hun ligger stadig på den ene af de to traumestuer – som vi jo har brug for står klar til andre patienter – selv om hun er færdigbehandlet på akutafdelingen.”

”Her viser manglen på sygeplejersker og lukkede sengepladser sig. For sådan en patient skal ikke ligge på en stor iskold traumestue. Hun skal over på en stationær afdeling, hvor der er fred og ro, og hvor hun kan blive kigget på og plejet på en anden måde.”

En god dag

I dag er kapacitetsmæssigt det, som Birgitte Bekker Egholm vil kalde ”en meget god dag”. 

Det vurderer hun ud fra, at der ikke ligger færdigbehandlede patienter på Akutafdelingen, som venter på at blive fordelt ud over hospitalet. 

Det er dog mere undtagelsen end reglen, fortæller hun.

”Vi ligger ofte med mange færdigbehandlede patienter på akutafdelingen, fordi der ikke er plads ude i huset.”

Telefonen ringer igen.

”Ja, men de har simpelthen ikke plads,” siger hun til personen i den anden ende. 

”Lige nu har de tre patienter i overbelægning, og de må ikke have nogen,” siger hun.

Denne gang handlede opkaldet om en patient, som bor i Næstved, men som ikke kan blive indlagt på lungemedicinsk i sin hjemby. 

”Der er lukket senge, fordi der både mangler læger og sygeplejersker. Otte senge blev for nylig lukket midlertidigt ned pga. personalemangel, men de er aldrig lukket op igen.”

Håb og ønsker

Tilbage på kapacitetskonferencen er Birgitte Bekker Egholm og Christian Jørgensen ved at være færdige med dagens overblik.

”G2 har 12 i 12 – ingen ledige sengepladser, ortopædkirurgisk har 18 i 20 senge – forventes at gå ud i tre ledige. Kirurgerne har 35 i 31 senge og forventes at gå ud i en enkelt seng. Børnene har 21 patienter i 16 og forventes at have tre ledige.”

”De tre er allerede booket,” lyder det fra repræsentanten fra børneafdelingen.

”Ok, så skriver vi 0,” siger Birgitte Bekker Egholm og runder mødet af med at sige.

”Det var lidt af hvert. Lidt positivt lidt negativt. Jeg prioriterer de afdelinger, der er hårdest belastet, når jeg går rundt ved 13-tiden. Og hvis I kan se muligheder, jeg ikke kan, så sig til,” siger Birgitte Bekker Egholm.

Stilhed.

”Vi ses derude.”

”Jeg håber, at I finder noget personale,” siger Birgitte Bekker Egholm henvendt til afdelingssygeplejersken fra hjerteafdelingen. 

”God dag til alle.”